Zpráva

Podpora výstavby vodovodů a kanalizací

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo I. výzvu pro podávání žádostí v rámci programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo I. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Žádosti jsou přijímány od 24. 4. 2017 do 31. 8. 2017 do 15:00. Příjemcem podpory mohou být obce a svazky obcí. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz).

frame-scrollup