Zpráva

Pozvánka na celokrajskou konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

ve čtvrtek 8. června 2017 za přítomnosti náměstkyně Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové bude slavnostně zahájena dvoudenní celokrajská konference EVVO na téma Voda v krajině. Moravskoslezský kraj od roku 2005 podporuje tuto environmentální konferenci. Díky tomu se daří vytvářet partnerství nejen mezi školami, ale také mezi dalšími subjekty poskytujícími vzdělávání v této oblasti. Letošní konference je zaměřena na význam vody a její zachování v krajině, prevence nedostatku vody a badatelské přístupy pro sledování vody v krajině. Účastnici se mohou těšit také na pestrý doprovodný program, který je sestaven z workshopů a terénních exkurzí. Konference má akreditaci MŠMT a účastníkům bude vydáno osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Voda v krajině.

frame-scrollup