Zpráva

Seminář pro vlastníky lesa a odborné lesní hospodáře

Dne 21. 3. 2017 pořádá Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, seminář, který má za cíl informovat o možnostech čerpání finančních prostředků na hospodaření v lesích a o stavu lesů v kraji. Více informací na pozvánce.

frame-scrollup