Zpráva

Zástupci vedení kraje se snaží pomoci obcím, ve kterých poškodila silnice těžba dřeva

Starostové obcí na Krnovsku a Bruntálsku se obrátili na krajský úřad s žádostí o pomoc se zdevastovanými obecními silnicemi.

Ty utrpěly odvozem dříví, jejichž vykácení si vyžádala kůrovcová kalamita. Zástupci vedení kraje iniciovali jednání se zástupci Lesů České republiky, v jejichž správě se většina lesů nachází, obrátili se také na ministra zemědělství Mariana Jurečku.

„Setkali jsme se se starosty dotčených obcí, na které se obracejí občané s upozorněním na poškozené cesty. Obce však nemají na opravu poškozených místních komunikací potřebné finance. Požádali jsme tedy vlastníky lesa o jejich stanovisko k tomuto problému,“ vysvětlil Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Zástupci Lesů České republiky sdělili, že oprava cest není v jejich kompetenci, protože nemají oprávnění investovat do cizího majetku a nemohou poskytnout obcím finanční prostředky na opravy. Navíc je obtížné přesně finančně vyčíslit míru odpovědnosti, neboť cesty mohou využívat i jiní vlastníci lesa.

„S žádostí o pomoc jsme se proto obrátili na ministra zemědělství Mariana Jurečku. Na společném jednání jsme se shodli, že opravu poškozených cest nemůžeme nechat na samotných obcích,“ sdělil Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MSK pro finance a investice. Dodal, že odvoz dříví napadeného kůrovcem bude v lesích probíhat ještě minimálně rok. Poté bude nutné stanovit přesně rozsah škod a najít zdroje financování, s čímž ministr přislíbil pomoci.


8. června 2017
frame-scrollup