Rozpočet kraje - financování

Rozpočet financování Moravskoslezského kraje k 30. 11. 2015

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
čerpání rozpočtu
v tis. Kč
0000 
 8115Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech719 7762 110 89078 497
 8123Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (financování z tuzemska)1 898 8642 333 6151 538 837
 8124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (financování z tuzemska)- 1 665 046- 1 391 664- 817 293
 8223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (financování ze zahraničí)292 000292 000292 000
 8224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (financování ze zahraničí)- 110 000- 110 00030 000
Financování celkem - schválený rozpočet = 1 135 594 tis. Kč
Financování celkem - upravený rozpočet = 3 234 841 tis. Kč
Financování celkem - čerpání rozpočtu = 3 234 841 tis. Kč

frame-scrollup