Rozpočet kraje - příjmy

Rozpočtované příjmy Moravskoslezského kraje k 30. 11. 2015

Daňové příjmy

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
0000 Nečleněno na paragrafy4 776 650,004 779 320,004 475 956,38
 1111Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků1 110 000,001 110 000,001 006 745,09
 1112Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti15 000,0015 000,0019 316,65
 1113Daň z přijmu fyzických osob z kapitálových výnosů115 000,00115 000,00125 114,39
 1121Daň z příjmů právnických osob1 100 000,001 100 000,001 015 908,07
 1123Daň z příjmů právnických osob za kraje25 000,0027 305,0027 304,52
 1211Daň z přidané hodnoty2 410 000,002 410 000,002 279 449,51
 1361Správní poplatky1 650,002 015,002 118,15

Daňové příjmy celkem - schválený rozpočet = 4 776 650,00 tis. Kč
Daňové příjmy celkem - upravený rozpočet = 4 779 320,00 tis. Kč
Daňové příjmy celkem - čerpání rozpočtu = 4 475 956,38 tis. Kč

Nedaňové příjmy

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
0000 Nečleněno na paragrafy73 000,0074 797,0074 575,04
 2412Splátky půjčených prostředků od nefinančních subjektů - právnických osob0,001 297,001 575,04
 2420Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů0,00500,000,00
 2451Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací73 000,0073 000,0073 000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství0,000,004,00
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,000,003,00
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,000,001,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje0,004,003,72
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,004,003,72
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2143 Cestovní ruch0,00563,00561,80
 2119Ostatní příjmy z vlastní činnosti0,00200,00200,00
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,0099,0098,09
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,00264,00263,71
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2212 Silnice0,00918,008 076,43
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,000,0025,00
 2310Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku0,00918,008 003,31
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,000,0048,12
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2221 Provoz veřejné silniční dopravy0,0085,0085,00
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,0085,0085,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě5 000,0010 408,0011 911,21
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů5 000,009 227,0010 642,06
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,00649,00712,15
 2329Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené0,00532,00557,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2242 Provoz veřejné železniční dopravy0,00694,00693,69
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,00694,00693,69
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2251 Letiště8 954,008 954,008 963,01
 2132Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí8 954,008 954,008 954,00
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,000,009,01
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství15 000,0015 135,0020 880,59
 2211Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů0,00135,00165,00
 2342Platby za odebrané množství podzemní vody15 000,0015 000,0020 715,59
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3111 Předškolní zařízení0,0051,0055,62
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,0051,0055,62
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3114 Speciální základní školy0,00163,00163,38
 2123Ostatní odvody příspěvkových organizací0,00163,00163,36
 2141Příjmy z úroků (část)0,000,000,02
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3121 Gymnázia0,000,00100,24
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,000,00100,24
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3122 Střední odborné školy0,006,00605,75
 2123Ostatní odvody příspěvkových organizací0,006,005,75
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,000,00600,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3123 Střední odborná učiliště a učiliště0,002,001,86
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,002,001,86
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3231 Základní umělecké školy0,000,0011,21
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,000,0010,00
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,000,001,21
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání0,009 800,0011 641,13
 2122Odvody příspěvkových organizaci0,009 800,009 703,00
 2123Ostatní odvody příspěvkových organizací0,000,0052,75
 2211Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů0,000,00149,17
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,000,001 736,21
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3312 Hudební činnost0,0025,0025,00
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,0025,0025,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií0,002,002,25
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,002,002,25
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3314 Činnosti knihovnické0,000,0026,10
 2211Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů0,000,0026,10
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3316 Vydavatelská činnost0,0090,0090,00
 2321Přijaté neinvestiční dary0,0090,0090,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury0,0075,0076,52
 2132Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí0,0061,0060,50
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,0014,0014,16
 2328Neidentifikované příjmy0,000,001,86
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3322 Zachování a obnova kulturních památek0,000,006,53
 2310Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku0,000,006,53
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost0,004 218,004 355,10
 2111Příjmy z poskytování služeb a výrobků0,00403,00402,85
 2211Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů0,000,001,00
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,0099,00234,87
 2321Přijaté neinvestiční dary0,003 716,003 716,32
 2329Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené0,000,000,06
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže0,0025,0035,94
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,003,0013,68
 2229Ostatní přijaté vratky transferů0,0011,0010,04
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,0011,0012,22
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3522 Ostatní nemocnice12 696,0018 539,008 288,77
 2122Odvody příspěvkových organizaci6 327,0010 279,0029,05
 2132Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí6 369,008 260,008 259,72
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3533 Zdravotnická záchranná služba11 958,0011 958,0011 958,00
 2122Odvody příspěvkových organizaci11 958,0011 958,0011 958,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví0,0077,0076,00
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,0074,0073,00
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,003,003,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3636 Územní rozvoj0,00329,00335,50
 2211Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů0,00168,00168,00
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,00161,00167,50
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené4 026,004 479,005 072,52
 2111Příjmy z poskytování služeb a výrobků1 692,001 692,001 356,35
 2119Ostatní příjmy z vlastní činnosti1 500,001 710,002 632,89
 2131Příjmy z pronájmu pozemků834,00833,00838,25
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,00190,00190,97
 2321Přijaté neinvestiční dary0,0050,0050,00
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,004,004,00
 2329Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené0,000,000,06
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3742 Chráněné části přírody0,000,000,20
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,000,000,20
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí1 000,001 843,001 142,73
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,00842,00931,50
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady1 000,001 001,00211,23
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4179 Ostatní dávky sociální pomoci0,000,0037,65
 2229Ostatní přijaté vratky transferů0,000,0037,65
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla0,000,001,50
 2229Ostatní přijaté vratky transferů0,000,001,50
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva0,006,006,69
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,006,006,69
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4350 Domovy pro seniory1 000,001 000,001 000,00
 2122Odvody příspěvkových organizaci1 000,001 000,001 000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem11 000,0011 921,0011 921,33
 2122Odvody příspěvkových organizaci11 000,0011 000,0011 000,00
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,00921,00921,33
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi0,000,001,52
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,000,001,52
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence0,00293,00414,07
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,00109,00230,68
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,00184,00183,39
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti0,00251,00466,84
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,00247,00463,04
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,004,003,80
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení600,00627,00626,84
 2111Příjmy z poskytování služeb a výrobků600,00627,00626,84
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5511 Požární ochrana - profesionální část3 100,003 100,003 100,00
 2329Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené3 100,003 100,003 100,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému0,00184,0021,00
 2132Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí0,000,0012,00
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů0,000,009,00
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,00184,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému0,000,000,80
 2321Přijaté neinvestiční dary0,000,000,80
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6113 Zastupitelstva krajů0,00194,0011,87
 2111Příjmy z poskytování služeb a výrobků0,00182,000,00
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,0012,0011,87
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6172 Činnost regionální správy3 603,004 824,004 831,47
 2111Příjmy z poskytování služeb a výrobků0,00448,00450,89
 2112Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)0,00238,00237,82
 2132Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí3 500,003 500,003 521,14
 2139Ostatní příjmy z pronájmu majetku8,008,008,59
 2143Kursové rozdíly v příjmech0,000,000,02
 2211Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů5,0031,0026,00
 2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů25,00250,00248,50
 2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady65,00345,00330,87
 2328Neidentifikované příjmy0,000,003,80
 2329Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené0,004,003,84
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací12 000,0018 197,0021 288,37
 2141Příjmy z úroků (část)12 000,0018 097,0021 188,37
 2329Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené0,00100,00100,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované0,005 015,005 093,74
 2322Přijaté pojistné náhrady0,005 015,005 093,74
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let0,0011 596,0024 072,37
 2221Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů0,000,005,89
 2222Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů0,000,000,06
 2223Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi0,001 135,001 403,33
 2227Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí0,001 650,001 649,86
 2229Ostatní přijaté vratky transferů0,008 811,0020 858,23
 2328Neidentifikované příjmy0,000,00155,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené0,0018,0018,33
 2229Ostatní přijaté vratky transferů0,0018,0018,33

Nedaňové příjmy celkem - schválený rozpočet = 162 937,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy celkem - upravený rozpočet = 220 466,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy celkem - čerpání rozpočtu = 242 739,23 tis. Kč

Kapitálové příjmy

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené40 000,0025 000,0015 530,38
 3111Příjmy z prodeje pozemků10 000,0010 000,005 078,72
 3112Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí30 000,0015 000,0010 451,66
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5511 Požární ochrana - profesionální část15 980,0015 980,0015 980,00
 3129Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené15 980,0015 980,0015 980,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému0,00254,00253,73
 3121Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku0,00254,00253,73
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6172 Činnost regionální správy0,0095,0095,00
 3113Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku0,0095,0095,00

Kapitálové příjmy celkem - schválený rozpočet = 55 980,00 tis. Kč
Kapitálové příjmy celkem - upravený rozpočet = 41 329,00 tis. Kč
Kapitálové příjmy celkem - čerpání rozpočtu = 31 859,11 tis. Kč

Přijaté transfery

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
0000 Nečleněno na paragrafy3 565 455,0014 038 342,0013 152 426,48
 4111Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu0,004 539,005 648,19
 4112Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu114 252,00114 252,00104 730,82
 4113Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů850,00735,00734,10
 4116Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu254 579,0011 529 708,0011 442 488,92
 4118Neinvestiční převody z Národního fondu221,002 975,001 731,27
 4119Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně737,00910,00173,44
 4121Neinvestiční přijaté transfery od obcí41 000,0029 413,0029 495,56
 4122Neinvestiční přijaté transfery od krajů2 646,001 155,001 004,52
 4123Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad23 196,0068 781,0048 018,34
 4151Neinvestiční přijaté transfery od cizích států1 030,000,000,00
 4152Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí0,00135,00134,68
 4213Investiční přijaté transfery ze státních fondů104 419,00147 670,0045 556,22
 4216Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu578 401,00462 594,00383 403,60
 4221Investiční přijaté transfery od obcí0,0029 740,001 438,44
 4223Investiční přijaté transfery od regionálních rad2 434 339,001 638 172,001 080 304,95
 4231Investiční přijaté transfery od cizích států9 785,000,000,00
 4232Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí0,007 563,007 563,43

Přijaté transfery celkem - schválený rozpočet = 3 565 455,00 tis. Kč
Přijaté transfery celkem - upravený rozpočet = 14 038 342,00 tis. Kč
Přijaté transfery celkem - čerpání rozpočtu = 13 152 426,48 tis. Kč

frame-scrollup