Mládež a sport

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže
Prevence rizikového chování u dětí a mládeže Prevence rizikového chování u dětí a mládeže je zacílena zejména na školní děti a mládež a spadá do aktivit odboru školství. Velká…
ilustrační obrázek
Inspirace - chcete se zapojit do zajímavých projektů?   GloV nabídce „Inspirace – chcete se zapojit do zajímavých projektů?“ jsou a budou prezentovány projekty, do…
ilustrační obrázek
Adresář kontaktů v Moravskoslezském kraji - volnočasové aktivity dětí a mládeže Adresář kontaktů je pravidelně aktualizován. Naleznete zde kontakty na subjekty, které se zabývají problematikou rizikového…
ilustrační obrázek
Konference EVVO Frýdecko-místecká škola hostila konferenci o biotechnologii v lesnictví Ve Střední odborné škole Frýdek-Místek se uskutečnila…
ilustrační obrázek
Dokumenty z oblasti tělovýchovy a sportu Zákon o podpoře sportu Národní program rozvoje sportu pro všechny Evropská charta sportu Bílá kniha o sportu Koncepce státní podpory…
ilustrační obrázek
Vyhlášení soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji Vyhlášení 11. ročníku soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017“   Dne 30.…
ilustrační obrázek
Příklady dobré praxe škol s oceněním ENVOFILM Přehlídka byla určena žákům a studentům základních, středních a vysokých škol Moravskoslezského kraje. Jednalo se o první…
ilustrační obrázek
Příklady dobré praxe škol s oceněním Ekologická škola Příklady dobré praxe Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2015/2016 Ekologická škola…
ilustrační obrázek
Metodické příručky a publikace EVVO Metodické příručky „Environmentálna výchova ako priestor pre rozvoj intelektovo nadaných…
ilustrační obrázek
Oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji Ročník 2014/2015 Tisková zpráva – Nejlepší žáci středních škol MSK
ilustrační obrázek
Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2015/2016 Moravskoslezský kraj oceňuje školy bez rozdílu zřizovatele za jejich mimořádné aktivity v oblasti EVVO a VUR. Do celokrajské soutěže…
ilustrační obrázek
9. krajská konference k prevenci rizikového chování První říjnový týden proběhl devátý ročník krajské konference k prevenci
Prezentace přednášek včetně programu: Program 9. krajské konference Aktuální informace…
ilustrační obrázek
Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017 se uskuteční v Ostravě Nejlepší krasobruslaři starého kontinentu se po 18 letech vrátí do České republiky.
Po 18 letech se vrací do České republiky vrcholná krasobruslařská akce. Mistrovství Evropy v…
ilustrační obrázek
8. krajská konference prevence rizikového chování 8. krajská konference prevence rizikového chování proběhla opět ve frýdlantských Malenovicích.
Program 8. krajské konference Andrea Matějková - Aktuální informace z oblasti prevence…
ilustrační obrázek
Realizované projekty z fondů EU - oblast mládeže a sportu Všichni referenti pracující v oblasti mládeže a sportu se aktivně podílejí na vyhledávání výzev z EU, a tím možnosti získávání…
ilustrační obrázek
Adresář kontaktů na organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti prevence rizikového chování Adresář kontaktů je pravidelně aktualizován. Naleznete zde kontakty na subjekty, které se zabývají problematikou rizikového…
ilustrační obrázek
Environmentální výchova v oblasti školství Moravskoslezský kraj řeší problematiku  environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dle Akčního plánu Koncepce EVVO…
ilustrační obrázek
Soutěže a přehlídky V této oblasti se zaměřujeme na organizování soutěží a přehlídek základních, základních uměleckých a středních škol,…
ilustrační obrázek
Sport V této oblasti se zaměřujeme na rozvoj tělovýchovy a sportu, včetně podpory handicapovaných sportovců, dále na dotační politiku…
ilustrační obrázek
Volnočasové aktivity pro děti a mládež V této rubrice naleznete informace zabývajících se mimoškolní zájmovou činností dětí a mládeže. Referenta pro volný čas dětí a…
ilustrační obrázek
Podmínky soutěže "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2013/2014 1. Cíl soutěže a vyhlašovatel Tato soutěž je vyhlašována na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2013/14) Mezinárodní astronomická olympiáda IAO (International Astronomy Olympiad) Termín: 6. – 14. 9. 2013 Místo: Vilnius…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2012/13) Středoškolská odborná činnost EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) Termín: 21. – 26. 9. 2012 Místo: Bratislava…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2011/12) Olympiáda v informatice CEOI (Central European Olympiad in Informatics) Termín: 7.–13. 7. 2012 Místo: Tata (Maďarsko)…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2010/11) Středoškolská odborná činnost EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) Termín: 24.–28. 9. 2010 Místo: Lisabon…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2009/10) Matematická olympiáda MEMO (Middle European Mathematical Olympiad) Termín: 24.–29. 9. 2009 Místo: Poznaň (Polsko) Kategorie:…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2008/09) Chemická olympiáda IChO (International Chemistry Olympiad) Termín: 18.–27. 7. 2009 Místo: Cambridge…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2007/08) Matematická olympiáda IMO (International Mathematical Olympiad) Termín: 10.–22. 7. 2008 Místo: Madrid (Španělsko) Kategorie:…
ilustrační obrázek
Pravidla pro zabezpečení organizace a financování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v Moravskoslezském kraji Krajský úřad Moravskoslezského krajeČ. j.: ŠMS/4103/05 Dne 9. 2. 2005 Čl. 1Předmět úpravy Pravidla pro zabezpečení…
ilustrační obrázek
Umístění škol z Moravskoslezského kraje v ústředních kolech ostatních soutěží ve školním roce 2007/2008 Soutěž dětí a mládeže v programování Termín: 20. - 22. 6. 2008 Místo: Jánské Lázně Kategorie ZŠ 6. - 7.…
ilustrační obrázek
Umístění žáků škol z Moravskoslezského kraje v ústředních kolech uměleckých soutěží ve školním roce 2007/2008 Soutěže žáků základních uměleckých škol Obor: AKORDEON SÓLO Termín: 2. - 3. 5. 2008 Místo: Hradec nad…
ilustrační obrázek
Umístění žáků škol z Moravskoslezského kraje v ústředních kolech sportovních soutěží ve školním roce 2007/2008 Atletický čtyřboj ZŠ Místo: Bílina Termín: 21. 6. 2008 Kategorie: ZŠ 9. Základní škola a mateřská…
ilustrační obrázek
Umístění žáků škol z Moravskoslezského kraje v ústředních kolech předmětových soutěží ve školním roce 2007/2008 Biologická olympiáda Termín: 1. 5. 2008 Místo: Svitavy Kategorie: SŠ (A) 17. Matiční gymnázium,…
ilustrační obrázek
Obecné propozice Atletického čtyřboje žáků základních škol praktických a základních škol speciálních Vyhlašovatel: MŠMT ČR Kategorie: Starší žáci a starší žákyně. Bližší určení věkových kategorií provádí každoročně…
ilustrační obrázek
frame-scrollup