Strategické dokumenty a projekty

Akční plán protihlukových opatření Návrh Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunkace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě podkladů dodaných Ministerstvem…
Vlak - Mošnov, Ostrava airport
Kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava Cílem kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava je zlepšení dopravního napojení letiště a rozvojových zón…
ilustrační obrázek
Prohlášení o dráze - 2018 Prohlášení o dráze regionální Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2018 a pro jízdní řád…
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezský kraj svou polohou na křižovatce dopravních tahů, charakterem území s intenzivní urbanizací a polycentrickým uspořádáním…
Plán dopravní obslužnosti
Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje Plán dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje je zpracován na základě a v souladu se zákonem…
TEN-T
Transevropská dopravní síť (TEN-T) Zásadní význam pro evropské hospodářství má doprava. Bez dobrého spojení nemůže Evropa růst ani prosperovat. Nová evropská politika…
TEN-T
Požadavky kraje na další rozvoj sítě TEN-T které naplňují koncepční záměry rozvoje páteřní sítě dálkových a mezistátních komunikací na území kraje: A. v hlavní…
CityElefant na přejezdu
Rozvoj železniční infrastruktury Rada kraje usnesením č. 26/1985 ze dne 15. 10. 2013 schválila záměry Moravskoslezského kraje při rozvoji dopravní…
Cyklisti
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Vážení přátelé, dovolte nám, poděkovat vám všem, kterým koncepční stanovisko našeho kraje k problematice cyklistické…
BESIP a Dopravní soutěž mladých cyklistů
Aktivity BESIP v kraji Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích…
PROHLASENI_O_DRAZE
Prohlášení o dráze - 2017 Prohlášení o dráze regionální Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2017 a pro jízdní řád…
Akční plány ke strategickým hlukovým mapám
Akční hlukový plán aglomerace Ostrava - aktualizace 2015 V souladu s legislativou proběhlo 2. kolo hlukového mapování. Na základě dodaných podkladů ze strany…
frame-scrollup