Voda

Dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí – Omezování rizika povodní
Základní informace a legislativa Území Moravskoslezského kraje náleží k povodí Odry a z malé části (1,6 %) k povodí Moravy. Většinu území Moravskoslezského kraje…
Povodňová ochrana
Povodňová ochrana Povodňový plán Moravskoslezského kraje Povodňový plán je dokument, který mimo jiné obsahuje způsob zajištění včasných a…
Plánování v oblasti vod
Plánování v oblasti vod Plány dílčích povodí Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo usnesením č. 19/1955 ze dne 21. 4. 2016 Plán dílčího povodí…
Vodovody a kanalizace
Vodovody a kanalizace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje…
frame-scrollup