Financování sociálních služeb

ilustrační obrázek
Fond sociálních služeb Zastupitelstvo kraje na své schůzi dne 21. 4. 2016 svým usnesením č. 19/1959 rozhodlo zřídit účelově určený peněžní fond s názvem…
ilustrační obrázek
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017 Rada kraje na své schůzi dne 9. 8. 2016 svým usnesením č. 106/8200 rozhodla vyhlásit „Program pro poskytování návratných finančních…
ilustrační obrázek
Financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle ust. § 101a zákona o sociálních službách Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování…
ilustrační obrázek
Rozvojové projekty ze zdrojů EU a jiných zdrojů Na stránkách věnující se zahraniční finanční podpoře získáte základní přehled o projektech realizovaných krajem v oblasti sociálních…
frame-scrollup