Volené orgány kraje

ilustrační obrázek
Zastupitelstvo kraje Zastupitelstvo kraje projednalo na svém zasedání dne 16. března 2017 předložené materiály. Závěry jednání…
ilustrační obrázek
Rada kraje Rada kraje - výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Hejtman kraje Hejtman - zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady, může hejtman provést jen po jejich…
ilustrační obrázek
Hodnocení plnění Legislativního plánu kraje Zpráva o průběžném vývoji a aktuálním stavu Legislativního plánu Moravskoslezského kraje k 31. 8. 2016 byla schválena radou kraje dne…
ilustrační obrázek
Platné právní předpisy Moravskoslezského kraje Číslo Název s odkazem na text Účinnost 4/2016 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje ročník 2016 ročník 2015 ročník 2014 ročník 2013 ročník 2012 ročník 2011 ročník 2010 ročník…
ilustrační obrázek
Výbory zastupitelstva kraje Výbor finanční (počet členů: 15) předseda: Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) Výbor kontrolní (počet…
ilustrační obrázek
Komise rady kraje Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém (počet členů: 15) předseda: Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje (ANO…
ilustrační obrázek
Výstupy z jednání zastupitelstva Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších…
ilustrační obrázek
Volební období 2016–2020 Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších…
ilustrační obrázek
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016 Hejtman Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují "Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pro rok…
ilustrační obrázek
Program zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 10. 11. 2016 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje…
ilustrační obrázek
Termíny zasedání zastupitelstva V lednu – říjnu roku 2016 18. zasedání - 25. 2. 2016 19. zasedání - 21. 4. 2016 20. zasedání - 23. 6. 2016 21. zasedání - 22. 9.…
ilustrační obrázek
Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje - ročník 2016 Částka 6 Celý obsah Částky 6 ve formátu PDF (velikost 5 MB) Rozesláno dne 19. prosince…
ilustrační obrázek
Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje Schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 22. 12. 2016. Část…
ilustrační obrázek
Výbor pro tělovýchovu a sport předseda: Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Jana Pohludková, členka zastupitelstva kraje…
ilustrační obrázek
Výbor pro kulturu a památky předsedkyně: Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Ing. Jitka Hanusová,…
ilustrační obrázek
Výbor sociální předsedkyně: Mgr. Martina Nováková, DiS., členka zastupitelstva kraje (ODS) členové: MUDr. Vojtěch Balcárek, člen…
ilustrační obrázek
Výbor pro dopravu předseda: Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje (ANO…
ilustrační obrázek
Výbor pro zahraniční a přeshraniční spolupráci předseda: Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS) členové: Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO) Mgr.…
ilustrační obrázek
Výbor pro životní prostředí a zemědělství předseda: Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) členové: Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje (KSČM)…
ilustrační obrázek
Výbor zdravotní a preventivní péče předseda: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) členové: MVDr. Barbora Jelonková, členka zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Výbor pro územní plánování a strategický rozvoj předseda: Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Ing. Miroslav Hajdušík, člen zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Výbor pro národnostní menšiny předsedkyně: Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) členové: Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva…
ilustrační obrázek
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost předseda: PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Ing. Lenka Fojtíková, členka…
ilustrační obrázek
Výbor kontrolní předseda: Miroslav Novák, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) členové: Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje (KSČM) Ing.…
ilustrační obrázek
Výbor finanční předseda: Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)…
ilustrační obrázek
Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch předseda: Mgr. Radek Kaňa (ODS) členové: Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO) Ing. Miroslav Hajdušík, člen…
ilustrační obrázek
Komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje předseda: Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje (ANO…
ilustrační obrázek
Komise pro občany se zdravotním postižením předsedkyně: Radomíra Vlčková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: MUDr. Vojtěch Balcárek, člen zastupitelstva kraje…
ilustrační obrázek
Komise investiční předseda: Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) členové: Tomáš Hanzel, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) Ing.…
ilustrační obrázek
Komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání předseda: Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: Ing. Zdeněk Husťák, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)…
ilustrační obrázek
Komise legislativní předseda: Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje (ODS) členové: JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje…
ilustrační obrázek
Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém předseda: Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) členové: JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje (KSČM) Miroslav…
ilustrační obrázek
Volební období 2012–2016 Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších…
ilustrační obrázek
Termíny schůzí rady kraje v roce 2017 10. ledna 24. ledna 7. února 28. února 14. března 28. března 11. dubna 25. dubna 18. května 30. května 13. června 27. června 18.…
frame-scrollup