Finance kraje

ilustrační obrázek
Rating kraje Aktuální mezinárodní rating kraje zpracovaný agenturou Moody´s Investors Service.
Rating je nezávislým hodnocením schopnosti a vůle subjektu plnit si své budoucí závazky, což…
ilustrační obrázek
Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2017–2019.
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování…
ilustrační obrázek
Rozpočet Rozpočet kraje je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.…
ilustrační obrázek
Rozpočtová opatření 2017 Usnesením zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 bylo radě kraje svěřeno v roce 2017 provádění…
ilustrační obrázek
Účetní závěrky Přehled účetních závěrek za léta 2012–2017 (do roku 2011 v závěrečném účtu kraje).
Kraj vede účetnictví v plném rozsahu a při jeho zpracování se řídí platnými…
ilustrační obrázek
Závěrečné účty Přehled závěrečných účtů kraje za léta 2001–2016.
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření kraje souhrnně…
frame-scrollup