Informace z kultury a památkové péče

Aktuality
Aktuality Schválení dotací z oblasti kultury a památkové péče pro rok 2017 Zastupitelstvo kraje schválilo dne 16. 3. 2017 poskytnutí dotací z…
Kalendář akcí
Kalendář akcí Narušená imaginace Výstava současné evropské malby. Galerie výtvarného umění v Ostravě, 25. 1. - 26. 3. 2017 42. Mezinárodní…
Kosárna v Karlovicích a hrad Sovinec zahajují sezónu
Kosárna v Karlovicích a hrad Sovinec zahajují sezónu Muzeum v Bruntále, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, spravuje dvě národní kulturní památky – zámek Bruntál a Kosárnu v Karlovicích a kulturní památku hrad Sovinec.
Zatímco zámek v Bruntále je otevřen celoročně, od 1. dubna 2017 budou otevřeny i obě…
ilustrační obrázek
Atraktivní kostely a poutní místa se otevřou návštěvníkům Návštěvníci, turisté a zájemci o kulturní památky si je budou moci prohlédnout i díky 1,2milionové dotaci, kterou Moravskoslezský kraj…
Knihovnická K2
Knihovnická K2 Moravskoslezský kraj má zpracovanou „Koncepci rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji…
Cena hejtmana
Cena hejtmana V Moravskoslezském kraji tvoří občané se zdravotním postižením významnou skupinu, na základě kvalifikovaných odhadů se jedná…
Projekty spolufinancované ze zdrojů EU
Projekty spolufinancované ze zdrojů EU Archeopark Chotěbuz V dubnu 2016 byl úspěšně ukončen projekt "Archeopark Chotěbuz – 2. část“, který navázal na…
frame-scrollup