Územní plánování, kultura

ilustrační obrázek
Územní plány obcí Mapová část aplikace
V přehledové části je možno zobrazit a stáhnout územní plány obcí Moravskoslezského…
ilustrační obrázek
Zásady územního rozvoje Mapová aplikace
V aplikaci je možné zobrazit výkresy územně plánovací dokumentace Moravskoslezského…
ilustrační obrázek
Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit výkresy územně analytických podkladů obcí s rozšířenou…
ilustrační obrázek
Vývoj zastavěného území Mapová aplikace
Aplikace umožňuje zobrazit časovou řadu postupující zástavby v krajině…
ilustrační obrázek
Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií Realizovaný projekt, jehož cílem bylo zajistit zpřístupnění rastrové podoby stávajících územních plánů obcí včetně jejich změn a územních plánů velkých územních celků (následně zásad územního rozvoje) široké veřejnosti, a tím zefektivnění a modernizace služeb státní správy a samosprávy prostřednictvím využití informačních technologií.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního…
ilustrační obrázek
3D vizualizace umístění větrných elektráren – studie Vizualizace umístění větrných elektráren dle Územní studie vyhodnocení posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných…
frame-scrollup