Vyhlášené dotační programy

Vyhlášené dotační programy

Vyhlášené dotační programy v roce 2017

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 28. 2. 2017 do 8. 3. 2017 včetně  
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 28. 2. 2017 do 8. 3. 2017  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 355
kotliky@msk.cz
od 1. 3. 2017 10 hodin do 31. 3. 2017 14 hodin  
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017  
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017  
Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017  
Dotační program "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2017–2018 Ing. Ema Havelková, MBA
tel. 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
od 13. 2. 2017 do 17. 2. 2017  

Vyhlášené dotační programy v roce 2016

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017 Ing. Šárka Buchvaldková
tel. 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017  
Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017 Ing. Šárka Buchvaldková
tel. 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
od 1. 2. 2017 do 14. 4. 2017 včetně  
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2017 Mgr. Roxana Macháčková
tel. 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017 včetně  
Dotační program Drobné vodohospodářské akce 2017 Ing. Jana Kroupová
tel. 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017 včetně  
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 Bc. Pavla Tichá
tel. 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017  
Dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017  
Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 21. 11. 2016 do 25. 11. 2016  
Dotační program Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017 Mgr. Bc. Renáta Solská
tel. 595 622 238
renata.solska@msk.cz
od 16. 1. 2017 do 20. 1. 2017  
Dotační program Příspěvky na ozdravné pobyty Ing. Radmila Hybnerová
tel. 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
od 28. 10. 2016 do 1. 9. 2017  
Dotační program "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017-2019 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 31. 10. 2016 do 6. 11. 2016 včetně  
Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017 Ing. Šárka Bělecká
tel. 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
od 25. 10. 2016 do 5. 12. 2016  
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 Mgr. Karin Vitásková
tel. 595 622 677
karin.vitaskova@msk.cz
od 25. 10. 2016 do 10. 1. 2017  
Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel Bc. Petr Zajac
tel. 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 10. 10. 2016 do 31. 10. 2017  
Vyhlášení dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
od 11. 10. 2016 do 31. 10. 2016 včetně  
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017 Ing. Daniela Hlubková
tel. 595 622 456
daniela.hlubkova@msk.cz
Mgr. Bc. Alice Weniger
tel. 595 622 463
alice.weniger@msk.cz
od 13. 9. 2016 do 20. 9. 2016 včetně
Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Zuzana Kociánová
tel. 595 622 349
zuzana.kocianova@msk.cz
od 11. 7. 2016 do 17. 7. 2016
Program Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017 Petra Solanská
tel. 595 622 509
petra.solanska@msk.cz
od 1. 7. 2016 do 15. 7. 2016
Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 7. 6. 2016 do 24. 6. 2016
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 12. 5. 2016 do 30. 5. 2016 včetně
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji Ing. Ema Havelková, MBA
tel. 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
od 9. 5. 2016 do 15. 5. 2016 včetně Podpora agroturistiky Podpora vodácké turistiky Podpora lázeňství
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016 Ing. Irena Muczková
tel. 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Mgr. Karin Běhálková
tel. 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
od 25. 4. 2016 do 30. 4. 2016 včetně
Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016 Mgr. MUDr. Eva Misiačková
tel. 595 622 916
eva.misiackova@msk.cz
od 1. 4. 2016 do 20. 7. 2016 včetně
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
Mgr. Bc. Jana Harmanová
tel. 595 622 414
jana.harmanova@msk.cz
od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016 včetně
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017 Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
Mgr. Andrea Matějková
tel. 595 622 337
andrea.matejkova@msk.cz
od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016 včetně
Program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
Mgr. Bc. Renáta Solská
tel. 595 622 238
renata.solska@msk.cz
od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016 včetně
Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva Ing. Veronika Mazurová
tel. 595 622 523
veronika.mazurova@msk.cz
od 31. 3. 2016 do 6. 5. 2016 včetně
Program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016 Mgr. Andrea Pánková
tel. 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 30. 3. 2016 do 15. 4. 2016 včetně
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016 Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 18. 3. 2016 do 25. 3. 2016 včetně
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 Mgr. Andrea Pánková
tel. 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 29. 2. 2016 do 4. 3. 2016 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2015

Název Kontakt Lhůta pro podání žádosti Přidělené dotace
Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016 Ing. Šárka Buchvaldková
tel. 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
od 20. 1. 2016 do 30. 1. 2016
Program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
Příjem žádostí ukončen ke dni 22. 3. 2016
Mgr. Jan Smiga
tel. 595 622 319
jan.smiga@msk.cz
od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016  
Program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 Bc. Jana Bartošková
tel. 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 15. 1. 2016 do 1. 2. 2016
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 Bc. Pavla Tichá
tel. 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 14. 1. 2016 do 31. 3. 2016
Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016 Ing. Adéla Zapletalová
tel. 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel. 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 18. 1. 2016 do 25. 1. 2016
Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže Bc. Ivana Odstrčilíková
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 4. 1. 2016 do 15. 1. 2016
Program na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 Příjem žádostí ukončen ke dni 10. 3. 2016 Ing. Kristýna Slovíková
tel.: 595 622 566
kristyna.slovikova@msk.cz
Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
tel.: 595 622 530
jana.bezdekova@msk.cz
ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 6. 2016 na práce prováděné v roce 2016  
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje Mgr. Roxana Macháčková
tel. 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
Mgr. Petr Strakoš
tel. 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
od 28. 12. 2015 do 13. 1. 2016 včetně
Drobné vodohospodářské akce Ing. Jakub Hradil
tel. 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
od 28. 12. 2015 do 13. 1. 2016 včetně
Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016 Ing. Šárka Bělecká
tel.: 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
od 14. 12. 2015 do 28. 12. 2015
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK na rok 2016 Mgr. Karin Vitásková
tel.: 595 622 677
karin.vitaskova@msk.cz
od 14. 12. 2015 do 11. 1. 2016
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015
Dotační program Program realizace specifických aktivit KPVP na rok 2016 Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016 Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016 Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015
Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016 Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015

Dotační program Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Bc. Ivana Odstrčilíková
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 23. 11. 2015 do 30. 11. 2015

Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015

Bc. Jana Bartošková
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
od 30. 10. 2015 do 6. 11. 2015

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Mgr. Karin Běhálková, tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Hana Doleželová, Ph.D., tel.: 595 622 992
hana.dolezelova@msk.cz
od 16. 10. 2015 do 3. 11. 2015

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II

Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 12. 10. 2015 do 23. 10. 2015

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015

Ing. Adam Škáva
tel. 595 622 461
adam.skava@msk.cz
od 17. 8. 2015 do 25. 9. 2015 včetně

Podmínky dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty

Ing. Radmila Hybnerová
tel.: 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
od 3. 8. 2015 do 3. 8. 2016

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

Bc. Pavla Tichá
tel.: 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
od 15. 7. 2015 do 16. 10. 2015 včetně

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016

Ing. Petra Solanská
tel.: 595 622 509
petra.solanska@msk.cz
od 13. 7. 2015 do 31. 7. 2015 včetně

Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016

Mgr. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
od 13. 7. 2015 do 17. 7. 2015 včetně

Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel.: 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
od 1. 11. 2015 do 10. 11. 2015

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 (PSS)

Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 1. 6. 2015 do 8. 6. 2015 včetně

Program protidrogové politiky kraje na rok 2015

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 1. 6. 2015 do 8. 6. 2015 včetně

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Kontaktní osoba pro 1. a 2. dotační titul: Ing. Ema Havelková, MBA, tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
Kontaktní osoba pro 3. dotační titul: Mgr. Andrea Pánková, tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 25. 5. 2015 do 21. 6. 2015 Podpora agroturistiky Podpora vodácké turistiky Podpora lázeňství

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
od 24. 4. 2015 do 30. 4. 2015 včetně

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015

Bc. Jana Bartošková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
Bc. Petr Zajac
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
od 26. 3. 2015 do 15. 4. 2015

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Ing. Roman Honeš
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
od 27. 3. 2015 do 10. 4. 2015 včetně

Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně

Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 - 2)

Ing. Jana Kroupová
tel.: 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
Ing. Jakub Hradil
tel.: 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
Ing. Lenka Heczková
tel.: 595 622 683
lenka.heczkova@msk.cz
od 25. 3. 2015 do 17. 4. 2015 včetně

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Ing. Andrea Pánková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
od 23. 3. do 7. 4. 2015 včetně

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015

Mgr. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
od 23. 3. do 10. 4. 2015 včetně Výsledky dotačního řízení

Vyhlášené dotační programy v roce 2014

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Ing. Adéla Zapletalová
tel.: 595 622 768
adela.zapletalova@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
13. 2. 2015 včetně

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014

Bc. Pavla Tichá
tel.: 595 622 734
pavla.ticha@msk.cz
15. 1. 2015
do 14:00 hodin

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015

Ing. Šárka Buchvaldková
odbor zdravotnictví
tel.: 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
15. 1. 2015 včetně

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Ing. Anna Bulová
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 566
anna.bulova@msk.cz
Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 530
jana.bezdekova@msk.cz
O poskytnutí dotace je možno žádat ode dne 1. 1. 2015 do dne 1. 6. 2015 na práce prováděné v roce 2015.
Žádost je nutno podat před zahájením prací.
Příjem žádostí ukončen ke dni 9. 3. 2015.
 

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015

pro oblasti 1 a 2 dotačního programu:
Mgr. Roxana Macháčková
tel.: 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
pro oblasti 3 a 4 dotačního programu:
Mgr. Petr Strakoš
tel.: 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
14. 1. 2015 včetně

Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015)

Ing. Jana Kroupová
tel.: 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
Ing. Jakub Hradil
tel.: 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
14. 1. 2015 včetně

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
5. 12. 2014
včetně

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
5. 12. 2014
včetně

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2015

Mgr. Karin Vitásková
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
tel.: 595 622 677
karin.vitaskova@msk.cz
14. 1. 2015
včetně

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015

Ing. Šárka Bělecká
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
tel.: 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
11. 12. 2014
včetně

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová
tel.: 595 622 152
adela.zapletalova@msk.cz
od 8. 10. 2014 do 2. 11. 2014 včetně

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 - II

Ing. Roman Honeš
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
7. 10. 2014 včetně

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 - 2. kolo

Bc. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
30. 9. 2014 včetně

8. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů

MSK
Ing. Jana Štěpánková
tel.: 595 622 480
jana.stepankova@msk.cz
SFŽP
Mgr. Petra Danningerová
tel.: 595 198 443
petra.danningerova@sfzp.cz
v den vyčerpání alokace,
nejpozději však 31. 12. 2014 ve 12:00
výzva ukončena dne 18. 9. 2014
 

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014

Ing. Erich Bartoš
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 712
erich.bartos@msk.cz
30. 9. 2014
do 12:00 hod.

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015

Ing. Petra Solanská
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 509
petra.solanska@msk.cz
30. 6. 2014 včetně

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014

Ing. Bc. Roman Honeš
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
Jana Kaiduschová
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 312
jana.kaiduschova@msk.cz
18. 7. 2014 včetně

Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček II

Bc. Petr Zajac
tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
30. 6. 2015 včetně

Program protidrogové politiky kraje na rok 2014

Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
30. 5. 2014 včetně

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014

Ing. Vít Macháček
tel.: 595 622 279
vit.machacek@msk.cz
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
30. 5. 2014 včetně

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

pro dotační tituly č. 1 a 2:
Ing. Ema Havelková, MBA
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
pro dotační titul č. 3:
Ing. Andrea Pánková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
pro dotační titul č. 1:
30. 6. 2014 včetně
pro dotační tituly č. 2 a 3:
30. 4. 2014 včetně

Dotační program Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Ing. Anna Bulová
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 566
anna.bulova@msk.cz
Ing. Bc. David Mlčoch
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 265
david.mlcoch@msk.cz
31. 12. 2014 včetně  

Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014

Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
tel.: 595 622 530
jana.bezdekova@msk.cz

Bc. Vladana Neuwirtová
tel.: 595 622 532
vladana.neuwirtova@msk.cz

Mgr. Marie Olšovská
tel.: 595 622 698
marie.olsovska@msk.cz

30. 6. 2014  

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014

Ing. Bc. Roman Honeš
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
11. 4. 2014 včetně

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014

Bc. Petr Zajac
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
Bc. Jana Bartošková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
31. 3. 2014 do 17:00 hod.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Mgr. Andrea Pánková
tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
28. 3. 2014 včetně

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014

Bc. Blanka Sabová, DiS.
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
28. 3. 2014 včetně

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/2015

Bc. Ivana Odstrčilíková
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
31. 3. 2014 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2013

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

4. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů

MSK
Ing. Jana Štěpánková
tel.: 595 622 480
jana.stepankova@msk.cz
SFŽP
Mgr. Petra Danningerová
tel.: 595 198 443
petra.danningerova@sfzp.cz
v den vyčerpání alokace,
nejpozději však 30. 6. 2014
výzva ukončena dne 24. 2. 2014
 

Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014

Ing. Jakub Hradil
tel.: 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
Ing. Jana Kroupová
tel.: 595 622 692
jana.kroupova@msk.cz
17. ledna 2014 včetně

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014

pro oblasti 1 a 2 dotačního programu:
Mgr. Roxana Macháčková
tel.: 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
pro oblasti 3 a 4 dotačního programu:
Mgr. Petr Strakoš
tel.: 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
10. ledna 2014 včetně

Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2013

Ing. Radmila Hybnerová
tel.: 595 622 927
radmila.hybnerova@msk.cz
Uzávěrka v den vyčerpání 150 % alokace.  

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. ledna 2014 včetně

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. ledna 2014 včetně

Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. ledna 2014 včetně

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. ledna 2014 včetně

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. ledna 2014 včetně

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2014

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
3. ledna 2014 včetně

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014

Ing. Šárka Buchvaldková
odbor zdravotnictví
tel.: 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
31. prosince 2013 včetně

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2014

Mgr. Karin Vitásková
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
tel.: 595 622 677
karin.vitaskova@msk.cz
14. ledna 2014
včetně

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014

Ing. Šárka Bělecká
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
tel.: 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
12. prosince 2013
včetně

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
11. prosince 2013
včetně

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
13. listopadu 2013
včetně

Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
13. listopadu 2013
včetně

1. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů

MSK
Ing. Jana Štěpánková
tel.: 595 622 480
jana.stepankova@msk.cz
SFŽP
Mgr. Petra Danningerová
tel.: 595 198 443
petra.danningerova@sfzp.cz
v den vyčerpání alokace,
nejpozději však 29. 11. 2013
výzva ukončena dne 23. 10. 2013
 

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
karin.behalkova@msk.cz
12. července 2013 včetně

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014

Bc. Blanka Sabová, DiS.,
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
28. června 2013
včetně

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014

Bc. Ivana Odstrčilíková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
31. května 2013
včetně

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013

Ing. Erich Bartoš
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 712
erich.bartos@msk.cz
30. června 2014
do 12:00 hod.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013

Ing. Bc. Roman Honeš
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
Jana Kaiduschová
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 312
jana.kaiduschova@msk.cz
7. června 2013 včetně

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Ing. Ema Havelková, MBA
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
31. května 2013 včetně

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013

Bc. Petr Zajac
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
Bc. Jana Bartošková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
22. dubna 2013 do 14:00 hod.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013

Ing. Bc. Roman Honeš
tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
19. dubna 2013 včetně

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013

Ing. Hana Vídenská
tel.: 595 622 181
hana.videnska@msk.cz
22. dubna 2013
do 14:00 hod.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Mgr. Andrea Pánková
tel.: 595 622 528
andrea.pankova@msk.cz
27. března 2013 včetně

Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Program protidrogové politiky kraje na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Program na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK a zmírňování následků sociálního vyloučení na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2013

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská
tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz
4. března 2013 včetně

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Ing. Anna Bulová
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 566
anna.bulova@msk.cz
Ing. Bc. David Mlčoch
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 265
david.mlcoch@msk.cz
31. prosince 2013 včetně  

Dotační program Drobné vodohospodářské akce

Ing. Jakub Hradil
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 695
jakub.hradil@msk.cz
8. února 2013 včetně

Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Mgr. Roxana Macháčková
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
8. února 2013 včetně

Dotační program na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí

Mgr. Petr Strakoš
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
8. února 2013 včetně

Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček

Ing. Hana Vídenská
tel.: 595 622 181
hana.videnska@msk.cz
31. prosince 2013 včetně  

Vyhlášené dotační programy v roce 2012

Název Kontakt Termín uzávěrky Přidělené dotace

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2013

Ing. Šárka Buchvaldková
tel.: 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
31. ledna 2013 včetně

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Bc. Ivana Odstrčilíková
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
31. prosince 2012 včetně

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013

Ing. Šárka Bělecká
tel.: 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
20. prosince 2012 včetně

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2013

Ing. Milena Janíčková
tel.: 595 622 422
milena.janickova@msk.cz
14. ledna 2013 včetně

3. Společná výzva - Společný program kraje a Ministerstva ŽP na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle

MSK
Ing. Simona Bartečková
tel.: 595 622 690
simona.barteckova@msk.cz
SFŽP
Mgr. Petra Danningerová
tel.: 595 198 443
petra.danningerova@sfzp.cz
v den vyčerpání alokace,
nejpozději však 28. 6. 2013

Dotační program Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2013

Bc. Ivana Odstrčilíková
tel.: 595 622 441
ivana.odstrcilikova@msk.cz
23. 11. 2012

Dotační program "Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012"

Bc. Jana Bartošková
tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
31. srpna 2012

2. Společná výzva - Společný program kraje a Ministerstva ŽP na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle

MSK
Ing. Simona Šebestová
tel.: 595 622 690
simona.sebestova@msk.cz
Mgr. Josef Zich
tel.: 595 622 641
josef.zich@msk.cz
SFŽP
Mgr. Petra Danningerová
tel.: 595 198 443
petra.danningerova@sfzp.cz
v den vyčerpání alokace,
nejpozději však 31. 10. 2012

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2012/2013

Bc. Blanka Sabová, DiS.,
tel.: 595 622 728
blanka.sabova@msk.cz
18. června 2012 včetně

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2012

Ing. Ema Havelková, tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
20. dubna 2012 včetně

Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013

Ing. Daniela Hlubková, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 706
daniela.hlubkova@msk.cz
22. března 2012

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Bc. Stanislava Dombrovská, tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz

do 23. března 2012 včetně

Vyhlášené dotační programy v roce 2011

Dotační program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Bc. Stanislava Dombrovská, tel.: 595 622 624
stanislava.dombrovska@msk.cz

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz

do 23. března 2012 včetně

1. Společná výzva - Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji

Ing. Simona Šebestová, tel.: 595 622 690, simona.sebestova@msk.cz,
Mgr. Josef Zich, tel.: 595 622 641, josef.zich@msk.cz
příjem žádostí ukončen dne 1. 2. 2012

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

Ing. Bc. Roman Honeš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 461
roman.hones@msk.cz
23. března 2012 do 12:00 hod., pro dotační titul č. 2 je uzávěrka doručení žádostí do 12. října 2012 do 12:00 hod.

Dotační program Drobné vodohospodářské akce

Mgr. Irena Klenková, tel.: 595 622 560, irena.klenkova@msk.cz,
Ing. Lenka Heczková, tel.: 595 622 683, lenka.heczkova@msk.cz
27. ledna 2012

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2012 z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Ing. Anna Bulová, tel.: 595 622 566
anna.bulova@msk.cz
Ing. Bc. David Mlčoch, tel.: 595 622 265
david.mlcoch@msk.cz
30. prosince 2012  

Dotační program poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2012

Mgr. Jana Bezděková, Ph.D., odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 530
jana.bezdekova@msk.cz
16. července 2012

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí

Mgr. Petr Strakoš, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 697
petr.strakos@msk.cz
27. ledna 2012

Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Mgr. Roxana Macháčková, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 694
roxana.machackova@msk.cz
27. ledna 2012

Program DSH 10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích

Mgr. Pavlína Králová, tel.: 595 622 506, pavlina.kralova@msk.cz 31. ledna 2012 (do 14:30 hod.)

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012

Ing. Hana Vídenská, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 181
hana.videnska@msk.cz
27. ledna 2012 do 14:00 hod.

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2012

Ing. Šárka Buchvaldková, odbor zdravotnictví, tel.: 595 622 476
sarka.buchvaldkova@msk.cz
10. ledna 2012

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012

pro DT č. 1: Bc. Petr Zajac, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 725
petr.zajac@msk.cz
pro DT č. 2: Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 327
jana.bartoskova@msk.cz
27. ledna 2012 do 14:00 hod.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2012

Lenka Kolarčíková, tel.: 595 622 528
lenka.kolarcikova@msk.cz
16. ledna 2012

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2012

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Marcela Kačerovská, tel.: 595 622 651
marcela.kacerovska@msk.cz
31. prosince 2011

Program protidrogové politiky kraje na rok 2012

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Marcela Kačerovská, tel.: 595 622 651
marcela.kacerovska@msk.cz
31. prosince 2011

Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2012

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Marcela Kačerovská, tel.: 595 622 651
marcela.kacerovska@msk.cz
31. prosince 2011

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2012

Ing. Irena Muczková, tel.: 595 622 982
irena.muczkova@msk.cz
Ing. Marcela Kačerovská, tel.: 595 622 651
marcela.kacerovska@msk.cz
31. prosince 2011

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2012

Ing. Šárka Bělecká, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, tel.: 595 622 517
sarka.belecka@msk.cz
14. prosince 2011

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2012

Ing. Milena Janíčková, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, tel.: 595 622 422
milena.janickova@msk.cz
9. ledna 2012

Podpora aktivit v oblasti sportu pro rok 2012

Ing. Daniela Hlubková, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 706
daniela.hlubkova@msk.cz
25. listopadu 2011 včetně

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2012

Ing. Daniela Hlubková, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 706
daniela.hlubkova@msk.cz
25. listopadu 2011 včetně

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2011/2012

Ing. Ema Havelková, tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
26. července 2011, do 12:00 hodin

Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2011/2012

Ing. Daniela Hlubková, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 706
daniela.hlubkova@msk.cz
31. března 2011

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Ing. Ema Havelková, tel.: 595 622 314
ema.havelkova@msk.cz
23. března 2011
frame-scrollup