Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6673 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje
             č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004
  (č. usnesení)
  17/1723     17. 12. 2015
1. schvaluje

10. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

  zpět - nové hledání
  frame-scrollup