Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) = síť kontaktních míst pro občany s veřejnou správou

Pracoviště Czech POINT na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje poskytuje v úředních hodinách tyto služby:

Všechny správní poplatky se platí na místě v hotovosti nebo pomocí platební karty.
Další informace získáte na tel. 595 622 444
Více o projektu Czech POINT

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Podrobné návody a postupy k vybraným oblastem občanských a podnikatelských činností

Sociální problematika

Zdravotnictví

Školství

Kultura

Doprava

Stavební a územní agenda

Životní prostředí a zemědělství

frame-scrollup