Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 31

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Souhlas s chovem zvěře v zajetí

4. Základní informace k životní situaci: Souhlas s chovem zvěře v zajetí musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která chce chovat na nehonebním pozemku některý z druhů zvěře vyjmenovaný v § 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Fyzická osoba, právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
O udělení souhlasu s chovem zvěře v zajetí může požádat fyzická nebo právnická osoba, která se zabývá chovem zvěře v zajetí (jednotlivec, stanice pro handicapované živočichy, zookoutek, zařízení pro výchovu mládeže apod.).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Na krajském úřadě, příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele nebo místa chovu zvěře.

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Musíte předložit:
-žádost o povolení chovu zvěře v zajetí, ve které musí být uveden druh zvěře, její počet, místo a účel chovu,
-vyjádření veterinárních orgánů a orgánů na ochranu zvířat proti týrání k navrhovaným podmínkám chovu (Okresní veterinární správa).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost si píše žadatel sám.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Orgány ochrany přírody.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 1 a § 66.

18. Jaké jsou související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
- až do výše 40 000 Kč právnické osobě (§ 64 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb.).

21. Nejčastější dotazy:
Způsob a náležitosti žádosti.

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava 2

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2009-05-01

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2009-05-01

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup