Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 93

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Oznámení o konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5 lesního zákona), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností

4. Základní informace k životní situaci: Orgán kraje v přenesené působnosti stanovuje podle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, podmínky ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Oznámení může podat pořadatel organizované nebo hromadné sportovní akce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání akce, pořadatel uvede místo a termín konání akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním oznámení osobně či poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Informace o místě a termínu konání akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:
Žádné.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Žádné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2008-04-30

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2008-04-30

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup