Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 94

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností (§ 19 odst. 3 lesního zákona)

4. Základní informace k životní situaci: Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje podle § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností. Z důvodů ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů lze rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu 3 měsíců. Prodloužení je možné o další 3 měsíce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce). v jejíž zájmu má k omezení nebo vyloučení vstupu dojít.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádost vlastníka lesa.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně či poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, nachází-li se předmětné lesy v obvodu správní působnosti tohoto kraje.

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost vlastníka lesa.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 49 zák. č. 71/1967 Sb. ( zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých a rozsáhlých případech do 60-ti dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání (dle § 53 až § 60 zák. č. 71/1967 Sb.)Dle poučení rozhodnutí proti kterému se odvolání podává.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2005-02-24

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2005-02-24

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup