Organizační struktura úřadu

Organizační struktura úřadu

Budova krajského úřadu
Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18  Ostrava
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
elektronická podatelna: posta@msk.cz
název datové schránky: Moravskoslezský kraj
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Organizační struktura - grafické schéma

 1. Odbor kancelář hejtmana kraje
  • Oddělení mezinárodních vztahů
  • Oddělení vnějších vztahů
  • Oddělení komunikace a strategického marketingu
  • Oddělení pro krizové řízení
  • Oddělení činností sekretariátů
 2. Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  • Oddělení personální
  • Oddělení veřejných zakázek
  • Oddělení služeb a údržby
  • Oddělení autodopravy
 3. Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
  • Oddělení podpory korporátního řízení
  • Oddělení přezkoumání hospodaření územních celků
  • Oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory
 4. Odbor právní a organizační
  • Oddělení právní
  • Oddělení legislativní a organizační
 5. Odbor informatiky
  • Oddělení správy sítí a výpočetní techniky
  • Oddělení správy databází a aplikací
  • Oddělení správy GIS a projektů
 6. Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
  • Oddělení všeobecné správy
  • Oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad
 7. Odbor investiční a majetkový
  • Oddělení investiční
  • Oddělení majetkové
  • Oddělení financování stavebních projektů
 8. Odbor financí
  • Oddělení rozpočtu
  • Oddělení financování a státní pokladny
  • Oddělení účetnictví a metodiky
 9. Odbor zdravotnictví
  • Oddělení zdravotní správy
  • Oddělení řízení organizací a zdravotní péče
 10. Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Oddělení územního plánování
  • Oddělení stavebního řádu
 11. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  • Oddělení regionálního rozvoje
  • Oddělení strukturálních fondů
  • Oddělení cestovního ruchu
 12. Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Oddělení vodního hospodářství
  • Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence
  • Oddělení ochrany přírody a zemědělství
  • Oddělení odpadového hospodářství
  • Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
 13. Odbor školství, mládeže a sportu
  • Oddělení správy škol
  • Oddělení rozvoje vzdělávání
  • Oddělení mládeže a sportu
  • Oddělení přímých nákladů
  • Oddělení financování škol
 14. Odbor evropských projektů
  • oddělení projektové kanceláře
  • oddělení neinvestičních projektů
 15. Odbor sociálních věcí
  • Oddělení rozvoje sociálních služeb
  • Oddělení sociální ochrany
  • Oddělení ekonomické
 16. Odbor dopravy a chytrého regionu
  • Oddělení dopravy
  • Oddělení dopravně správních agend
  • Oddělení silničního hospodářství
  • Oddělení rozvoje chytrého regionu
 17. Odbor kultury a památkové péče
  • Oddělení kultury
  • Oddělení památkové péče
frame-scrollup