Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012

Seznam schválených projektů:

Poskytnutí dotací - Dotační titul č. 1

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2109 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 - dotační titul č. 1

Poř. č. projektu Evidenční číslo projektu Žadatel (obec/město/svazek obcí) Právní forma (obec/město/svazek obcí) Název projektu CELKEM BODŮ (max. 12) Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Schválené dotace (Kč) Časová použitelnost dotace do Kumulativní součet dotace (Kč)
3 RRC/02/2012/3 Řeka obec 576891 Posílení vodního zdroje 10 260.000,00 70,00% 182.000,00 31. 12. 2013 182.000,00
7 RRC/02/2012/7 Čeladná obec 296571 Zpracování projektové dokumentace pro projekt - Pořízení technologií na provoz komunitní kompostárny v Čeladné 9 120.000,00 70,00% 84.000,00 31. 12. 2013 266.000,00
4 RRC/02/2012/4 Mosty u Jablunkova obec 296953 Rozšíření kanalizace Mosty u Jablunkova 8 696.000,00 50,00% 348.000,00 31. 12. 2013 614.000,00
8 RRC/02/2012/8 Dolní Benešov obec 299979 Kanalizace Dolní Benešov, ulice Rybářská 8 346.000,00 50,00% 173.000,00 31. 12. 2013 787.000,00
11 RRC/02/2012/11 Těrlicko obec 297666 Oblast podpory OPŽP - 1.1. snížení znečištění vod - 1.2. - Zlepšení jakosti pitné vody 8 450.000,00 50,00% 225.000,00 31. 12. 2013 1.012.000,00
15 RRC/02/2012/15 Palkovice obec 297054 "Projektová dokumentace pro stavební řízení ke stavbě ""Palkovice - dostavba kanalizace IV. etapa Osada, Dráhy, Podhůří, Pod Rakovcem""" 8 780.000,00 50,00% 390.000,00 31. 12. 2013 1.402.000,00
1 RRC/02/2012/1 Razová obec 296287 Prodloužení vodovodu v obci Razová - horní část 7 460.000,00 70,00% 322.000,00 31. 12. 2013 1.724.000,00
2 RRC/02/2012/2 Metylovice obec 535991 Projektová dokumentace na stavbu komunitní kompostárny a shromažďovacího místa v Metylovicích 7 450.000,00 70,00% 315.000,00 31. 12. 2013 2.039.000,00
5 RRC/02/2012/5 Mosty u Jablunkova obec 296953 Odstředivka kalů 7 210.000,00 50,00% 105.000,00 31. 12. 2013 2.144.000,00
10 RRC/02/2012/10 Těrlicko obec 297666 Oblast podpory OPŽP - 1.1. snížení znečištění vod - 1.2. - Zlepšení jakosti pitné vody 7 400.000,00 50,00% 200.000,00 31. 12. 2013 2.344.000,00
14 RRC/02/2012/14 Písečná obec 70632430 Splašková kanalizace v obci Písečná - zpracování projektové dokumentace 7 600.000,00 70,00% 400.000,00 31. 12. 2013 2.744.000,00
16 RRC/02/2012/16 Staříč obec 576956 Staříč - Splašková kanalizace a ČOV 7 1.100.000,00 36,40% 400.000,00 31. 12. 2013 3.144.000,00
13 RRC/02/2012/13 Sdružení obcí Rýmařovska svazek obcí 63024276 Zachování kulturního dědictví v mikroregionu Rýmařovsko 7 220.000,00 70,00% 154.000,00 31. 12. 2013 3.298.000,00
                  3.298.000,00    

Seznam schválených projektů:

Poskytnutí dotací - Dotační titul č. 2

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2109 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 - dotační titul č. 2

Poř. č. projektu Evidenční číslo projektu Žadatel (obec/město/svazek obcí) Právní forma (obec/město/svazek obcí) Název projektu CELKEM BODŮ (max. 12) Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Schválené dotace (Kč) Časová použitelnost dotace do
4 RRC/02/2012/4 Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení občanské sdružení 27003949 Zpracování kompletní projektové dokumentace pro Moravskoslezský dřevařský klastr v rámci OPPI 7 400.000,00 50,00% 200.000,00 31. 12. 2013
5 RRC/02/2012/5 Bezpečnostně technologický klastr, o. s. občanské sdružení 22873643 Zpracování studie proveditelnosti pro BTKlastr na podporu bezpečnostního výzkumu v MSK 7 200.000,00 50,00% 100.000,00 31. 12. 2013
1 RRC/02/2012/1 Knowledge Management Cluster, o. s. občanské sdružení 27046176 Dotační titul 2/Příprava projektové dokumentace do programu ALFA 5 400.000,00 50,00% 200.000,00 31. 12. 2013
2 RRC/02/2012/2 Knowledge Management Cluster, o. s. občanské sdružení 27046176 Dotační titul 2/Příprava projektové dokumentace pro registrační žádost do programu OPPI Spolupráce-klastry 5 400.000,00 50,00% 200.000,00 31. 12. 2013
3 RRC/02/2012/3 Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení občanské sdružení 26580845 Příprava a zpracování projektové dokumentace pro Moravskoslezský energetický klastr v rámci OPPI 5 400.000,00 50,00% 200.000,00 31. 12. 2013
                  900.000,00  

Seznam náhradních projektů:

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2109 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 - náhradní projekty

Poř. č. projektu Evidenční číslo projektu Žadatel (obec/město/svazek obcí) Právní forma (obec/město/svazek obcí) Název projektu CELKEM BODŮ (max. 12) Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Schválené dotace (Kč) Časová použitelnost dotace do Kumulativní součet dotace (Kč)
9 RRC/02/2012/9 Velká Štáhle obec 576018 Projektová dokumentace čištění odpadních vod Velká Štáhle 7 570.000,00 70,00% 399.000,00 31. 12. 2013 399.000,00
6 RRC/02/2012/6 Příbor město 298328 PD - Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře 7 284.000,00 49,65% 141.000,00 31. 12. 2013 540.000,00
17 RRC/02/2012/17 Štěpánkovice obec 300756 Zařízení pro přepracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) 6 500.000,00 50,00% 250.000,00 31. 12. 2013 790.000,00
                  790.000,00    

V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace, kterou může kraj podpořit jeho projekt, administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených ve vyhlášeném dotačním programu.
V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku.
V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti.

Seznam neschválených projektů:

Seznam žadatelů, kterým není navržena dotace

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2109 rozhodlo o neposkytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 - dotační titul č. 1

Poř. č. projektu Evidenční číslo projektu Žadatel (obec/město/svazek obcí) Právní forma (obec/město/svazek obcí) Název projektu Důvod nenavržení dotace
12 RRC/02/2012/12 Štáblovice obec 635448 Štáblovice - mokřadní tůň V rámci DT1 jsou podporovány projekty, které budou předkládány do OPŽP, oblasti podpory 1.1 - Snížení zněčištění vod, 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody a 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady. Projekt předkládaný obcí Štáblovice nepodporuje ani jedna zmíněná oblast podpory OPŽP.
frame-scrollup