Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací: Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Seznam schválených projektů

eviden. číslo žadatel právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady požadovaná výše dotace maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v  % navrhovaná výše dotace po zaokrouhlení zahájení projektu/časová použitelnost od ukončení projektu/časová použitelnost do
1. 00296139 Město Krnov město Krnov - město v pohybu neinvestiční 96 000 67 200 70,00 % 67 200 1. 2. 2012 31. 12. 2012
4. 00298077 Město Kopřivnice město Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce neinvestiční 139 500 97 000 69,53 % 97 000 18. 1. 2012 31. 12. 2012
5. 00300063 Město Hlučín město Podpora procesů MA21 a zapojování veřejnosti ve městě Hlučíně neinvestiční 153 000 100 000 65,36 % 100 000 1. 1. 2012 31. 12. 2012
7. 00296112 Obec Karlovice obec Společně plánovat a rozvíjet Karlovice - bezpečná doprava a zlepšování vzhledu obce, osvětové kampaně Evropský den bez aut, Den Země neinvestiční 76 000 51 000 67,11 % 51 000 1. 2. 2012 31. 12. 2012
Celkem 464 500 315 200   315 200

Seznam neschválených projektů

eviden. číslo žadatel právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady požadovaná výše dotace maximální podíl dotace na uznatelných nákladech v % navrhovaná výše dotace po zaokrouhlení zahájení projektu/ časová použitelnost od ukončení projektu/ časová použitelnost do
2. 00298051 Město Klimkovice obec Start MA21 v Klimkovicích neinvestiční 140 000 100 000 71,43 % 100 000 1. 2. 2012 31. 12. 2012
3. 00297534 Statutární město Karviná obec Den Země 2012 v Karviné neinvestiční 241 000 100 000 41,49 % 100 000 1. 1. 2012 31. 8. 2012
6. 00600733 Obec Kunín obec Den Země neinvestiční 98 000 68 600 70,00 % 68 600 1. 3. 2012 31. 5. 2012
8. 22832254 Občanské sdružení SENIORS občanské sdružení Den Zdraví se sportem neinvestiční 143 000 100 000 69,93 % 100 000 15. 3. 2012 15. 10. 2012
Celkem 622 000 368 600   368 600
frame-scrollup