Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012 - DT č. 2

Seznam schválených projektů

Poskytnutí neinvestičních dotací - dotační titul č. 2

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 6. 6. 2012 rozhodlo usnesením č. 24/2110 o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012".

Pořadové číslo Název projektu Žadatel (obec/město/svazek obcí) Právní forma (obec/svazek obcí) CELKEM BODŮ (max. 23) Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Dotace (Kč) Kumulativní součet dotace (Kč) Maximální časová použitelnost dotace do
1 Podpora rozvoje a tradic mikroregionu Rýmařovska Sdružení obcí Rýmařovska mrg 21 1.136.364,00 44,00% 500.000,00 500.000,00 31. 11. 2012
2 Poradenství, společné akce a propagace v Mikroregionu Krnovsko Mikroregin Krnovsko mrg 17,5 850.000,00 54,00% 459.000,00 959.000,00 30. 6. 2013
3 Poradenství, podpora aktivit a propagace v Mikroregionu Opavsko severozápad Mikroregion Opavsko Severozápad mrg 17,5 372.000,00 54,68% 203.400,00 1.162.400,00 30. 6. 2013
4 Mendelovo Odersko 2012 Mikroregion Odersko mrg 17,5 1.250.000,00 40,00% 500.000,00 1.662.400,00 31. 12. 2012
5 Projektový manažer svazku obcí Mikroregionu Matice Slezská Mikroregion Matice Slezská mrg 17 338.740,00 59,99% 203.200,00 1.865.600,00 30. 6. 2013
6 Projektový manažer V. a společné akce regionu Slezská brána Region Slezská brána mrg 17 880.000,00 54,93% 483.400,00 2.349.000,00 30. 6. 2013
7 Zachování kulturních tradic Sdružení obcí Bílovecka Sdružení obcí Bílovecka mrg 17 1.130.000,00 44,00% 497.200,00 2.846.200,00 31. 12. 2012
8 Podpora rozvoje mikroregionu IV. Etapa Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska mrg 16,25 833.000,00 60,00% 499.800,00 3.346.000,00 30. 6. 2013
9 Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří Region Poodří mrg 15,5 360.000,00 60,00% 216.000,00 3.562.000,00 31. 12. 2012
            Celkem 3.562.000,00    

Seznam náhradních projektů

Seznam náhradních projektů neinvestičních dotací - dotační titul 2

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 6. 6. 2012 schválilo usnesením č. 24/2110 seznam náhradních žadatelů v rámci dotačního titulu č. 2 dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012".

Pořadové číslo Název projektu Žadatel (obec/město/svazek obcí) Právní forma (obec/svazek obcí) CELKEM BODŮ (max. 23) Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Dotace (Kč) Kumulativní součet dotace (Kč) Maximální časová použitelnost dotace do
1 Harmonie na Slezské Hartě – kulturní, společenská a jiná setkání Mikroregion Slezská Harta mrg 15 833.333,00 60,00% 500.000,00 4.062.000,00 31. 12. 2012
2 Rozvoj mikroregionu a společenské akce Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady mrg 14,5 840.000,00 59,52% 500.000,00 4.562.000,00 31. 12. 2012
3 Obnova prosperity obcí údolí řeky Opavy III. Sdružení obcí Vrbenska mrg 14,5 920.000,00 54,00% 496.800,00 5.058.800,00 30. 6. 2013
4 Poradenství a informační systém Mikroregionu obcí povodí Stonávky Sdružení obcí povodí Stonávky mrg 14 840.000,00 59,52% 500.000,00 5.558.800,00 31. 12. 2012
            Celkem 1.996.800,00    
frame-scrollup