Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 - DT č. 1

Seznam schválených projektů - dotační titul č. 1

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2116 rozhodlo o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatelům v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012".

Pořadové číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu
15 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA veřejná vysoká škola 61989100 Zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů a přednášek realizovaných VŠB - TUO 633 200 Kč 911 100 Kč 69,50% 30.9.2013
29 Fakultní nemocnice Ostrava příspěvková organizace 00843989 Zapojení zahraničních odborníků do vědecko-výzkumných aktivit Fakultní nemocnice Ostrava 555 500 Kč 793 600 Kč 70,00% 30.9.2013
69 Ostravská univerzita v Ostravě veřejná vysoká škola 61988987 Zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů a přednáškové činnosti 506 800 Kč 724 020 Kč 70,00% 30.9.2013
80 Slezská univerzita v Opavě veřejná vysoká škola 47813059 Přednášková činnost, vědecká spolupráce a přenos zkušeností prostřednictvím zahraničních odborníků na Slezské univerzitě v Opavě 88 100 Kč 126 700 Kč 69,53% 30.9.2013
Celkem 1 783 600 Kč 2 555 420 Kč
frame-scrollup