Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 - DT č. 4

Seznam schválených projektů - dotační titul č. 4

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2116 rozhodlo o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatelům v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012".

Pořadové číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace - neinvestice (Kč) Schválená dotace - investice (Kč) Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu
17 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. veřejná výzkumná instituce 68145535 Mechanické, optické a chemické vlastnosti sádrovců z lomu Kobeřice 315 500 Kč 300 000 Kč 615 500 Kč 818 800 Kč 75,17% 30.9.2013
30 Fakultní nemocnice Ostrava příspěvková organizace 00843989 Stanovení rizik akutního poškození ledvin u závažně a kriticky nemocných dětí 777 000 Kč 223 000 Kč 1 000 000 Kč 1 115 000 Kč 89,69% 30.9.2013
49 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA veřejná vysoká škola 61989100 Základní výzkum toku suspendovaných částic ovzduší v rozsáhlých oblastech při nízkých rychlostech proudění s využitím dynamického modelování 776 400 Kč 199 000 Kč 975 400 Kč 1 088 100 Kč 89,64% 30.9.2013
50 Slezská univerzita v Opavě veřejná vysoká škola 47813059 Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICTs využitím ICT 510 500 Kč 135 000 Kč 645 500 Kč 730 500 Kč 88,36% 30.9.2013
56 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA veřejná vysoká škola 61989100 Základní výzkum fyzikálně mechanických aspektů deformačních parametrů povrchu k deformačním stavům jádra klasických materiálů a nanomateriálů 540 000 Kč 360 000 Kč 900 000 Kč 1 000 000 Kč 90,00% 30.9.2013
67 Ostravská univerzita v Ostravě veřejná vysoká škola 61988987 Kolorektální karcinom - molekulárně genetická anlalýza vybraných genů 770 000 Kč 220 000 Kč 990 000 Kč 1 100 000 Kč 90,00% 30.9.2013
68 Ostravská univerzita v Ostravě veřejná vysoká škola 61988987 Kulturněhistorické bádání v prostoru regionu 770 000 Kč 220 000 Kč 990 000 Kč 1 100 000 Kč 90,00% 30.9.2013
Celkem 4 459 400 Kč 1 657 000 Kč 6 116 400 Kč 6 952 400 Kč

Seznam neschválených projektů - dotační titul č. 4

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2116 rozhodlo o neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatelům v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012".

Pořadové číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace - neinvestice (Kč) Návrh dotace - investice (Kč) Návrh dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu Poznámka
6 Asociace technických diagnostiků ČR, občanské sdružení občanské sdružení 15527701 Rozšíření školícího centra pro oblast vibro a tribodiagnostiky energetických a strojních zařízení 356 000 Kč 490 000 Kč 846 000 Kč 940 000 Kč 90,00% 30.9.2013
7 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA veřejná vysoká škola 61989100 Inovační technologie pro výzkum a redukci chirurgických rizik 261 000 Kč 261 000 Kč 290 000 Kč 90,00% 30.9.2013
16 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. veřejná výzkumná instituce 68145535 Studium rotační složky důlně indukované seizmicity na Karvinsku 490 000 Kč 140 000 Kč 630 000 Kč 700 000 Kč 90,00% 30.9.2013
28 Fakultní nemocnice Ostrava příspěvková organizace 00843989 Korelace fenotypových a genetických dat u pacientů s astrogliálními tumory 760 600 Kč 239 400 Kč 1 000 000 Kč 1 196 000 Kč 83,61% 30.9.2013
35 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA veřejná vysoká škola 61989100 Vliv teploty na šíření plamene po vrstvě prachu 420 000 Kč 120 000 Kč 540 000 Kč 600 000 Kč 90,00% 30.9.2013
41 Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Ostrava občanské sdružení 64626776 Snižování energetické náročnosti veřejného osvětlení měst a obcí v Severomoravském kraji zaváděním inovativních tecnologií (LED) 455 000 Kč 130 000 Kč 585 000 Kč 650 000 Kč 90,00% 30.9.2013
48 Top Function s.r.o. společnost s ručením omezeným 29395194 Pracoviště pro systematickou inovaci 188 100 Kč 810 000 Kč 998 100 Kč 1 109 000 Kč 90,00% 30.9.2013
76 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. veřejná výzkumná instituce 68145535 Zhodnocení výskytu přirozené seismicity na území severní Moravy a Slezska 408 300 Kč 250 700 Kč 659 000 Kč 775 300 Kč 85,00% 30.9.2013
Celkem 3 339 000 Kč 2 180 100 Kč 5 519 100 Kč 6 260 300 Kč
frame-scrollup