Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 - DT č. 5

Seznam schválených projektů - dotační titul č. 5

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2116 rozhodlo o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatelům v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012".

Pořadové číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu
14 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA veřejná vysoká škola 61989100 Poskytování příspěvků špičkovým studentům doktorského studia a příplatků ke mzdě absolv. doktorského studia, studujícím nebo pracujícím na plný pracovní úvazek na VŠB - TUO 451 500 Kč 502 800 Kč 89,80% 30.9.2013
66 Ostravská univerzita v Ostravě veřejná vysoká škola 61988987 718 900 Kč 798 800 Kč 90,00% 30.9.2013
79 Slezská univerzita v Opavě veřejná vysoká škola 47813059 Podpora nadaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 329 600 Kč 372 000 Kč 88,60% 30.9.2013
Celkem 1 500 000 Kč 1 673 600 Kč
frame-scrollup