Zpráva

Seznam vyřazených žadatelů na poskytnutí dotací: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

Seznam vyřazených projektů

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2116 rozhodlo o neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatelům v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012".

Pořadové číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu
31 Niche IN. CO s.r.o. společnost s ručením omezeným 27846181 Inovace produktu - Odpadkové koše na tříděný odpad společnosti Niche 480 000 Kč 600 000 Kč 80,00% 30.9.2013
38 KMC Group s.r.o. společnost s ručením omezeným 26794861 Vývoj rozpoznávacího systému po detekci alfanumerických znaků označujících hutní polotovary 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013
39 KMC Group s.r.o. společnost s ručením omezeným 26794861 Vývoj měřícího systému rozměrů hutních polotovarů 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013
42 Knowledge management cluster, o.s. občanské sdružení 27046176 Studie proveditelnosti do programu Alfa 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013
43 Knowledge management cluster, o.s. občanské sdružení 27046176 Studie proveditelnosti do projektu OPPI - Spolupráce, klastry 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013
73 GABEN, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 19012021 Vytvoření metodického postupu pro generování EPC kódu a jeho zápis na tag s využitím nástrojů v mezinárodní RFID laboratoři 230 000 Kč 380 000 Kč 60,53% 30.9.2013
Celkem 2 310 000 Kč 2 980 000 Kč
frame-scrollup