Zpráva

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI OCENÍME NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL A NEJAKTIVNĚJŠÍ ŠKOLY V OBLASTI EKOLOGIE

Slavnostní předání ocenění v soutěži „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ a „Neúspěšnější žáci středních škol v Moravskoslezském kraji“ se uskuteční v pátek 19. října 2012 od 13:00 hod. na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě za přítomnosti náměstkyně hejtmana pro oblast školství Věry Palkové a ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Jaroslava Sourala, kteří úspěšným žákům a školám předají věcné dary v celkové hodnotě 200 tis. Kč.

V letošním roce Moravskoslezský kraj opět rozhodl ocenit nejúspěšnější žáky středních škol, kteří v uplynulém školním roce dosáhli mimořádných výsledků krajského, národního nebo mezinárodního významu v soutěžích či jiných mimoškolních aktivitách. V letošním roce pracovní skupina vybírala  z  42 návrhů v kategorii jednotlivec a z 20 návrhů v kategorii školní tým. V kategorii „jednotlivec“ bude oceněno 25 nejúspěšnějších žáků středních škol a v kategorii „školní tým“ bude oceněno 5 nejlepších týmů středních škol Moravskoslezského kraje. Ocenění žáci převezmou dárkové poukazy na nákup knih, dárkové poukazy na nákup zboží pro sport a volný čas, dále certifikáty na jméno a prezentační předměty Moravskoslezského kraje.

Součástí slavnostního odpoledne je také vyhodnocení a ocenění vítězů soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“. Touto soutěží chceme podpořit environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve školách a školských zařízeních. Oceněny budou nejaktivnější školy, které svými ekologickými aktivitami za uplynulý školní rok přispěly k rozvoji vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Do celokrajské soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2011/2012 se přihlásilo celkem 41 škol a školských zařízení. Rada kraje rozhodla ocenit 5 z nich referenčními listy a dárkovými poukazy na nákup knižního zboží v hodnotě 5 tis. Kč a tři nejúspěšnější školy v kategoriích Mateřská škola, Základní škola a Střední škola rozhodla rada kraje ocenit certifikátem Ekologická škola v Moravskoslezském kraji a dárkovými poukazy na nákup pracovních pomůcek a knižního zboží v celkové hodnotě 25 tis. Kč pro každou oceněnou školu.

Moravskoslezský kraj již šestým rokem podporuje, oceňuje a zviditelňuje probíhající ekologické aktivity škol a školských zařízení včetně práce pedagogů – koordinátorů ekologické výchovy, kteří působí na školách. Od roku 2007 se do celokrajské soutěže přihlásilo téměř 400 škol a školských zařízení.

V letošním roce zároveň Moravskoslezský kraj vyhlásil již 11. ročník „Oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji“. Na základě doporučení pracovních skupin pro posouzení návrhů na ocenění a schválení radou kraje předali nejvýznamnější představitelé Moravskoslezského kraje za jedenáct let existence tohoto ocenění certifikáty a dary téměř 350 žákům.

frame-scrollup