Zpráva

MULTIFUNKČNÍ AULA GONG, SKLIDILA ÚSPĚCH V SOUTĚŽI STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2012

V pondělí 17. června 2013 byli hosté Janáčkovy konzervatoře svědky vyhlašování výsledků sedmého ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2012. Vyhlašovateli soutěže, která se koná pod záštitou hejtmana kraje Miroslava Nováka, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. Slavnostního večera se zúčastnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ivan Strachoň.

Soutěž STAVBA MSK si za svou existenci získala jistou prestiž, což dokazuje i počet přihlášených staveb. V letošním ročníku vybírala jedenáctičlenná porota z 29 loni a předloni dokončených a zkolaudovaných objektů realizovaných v Moravskoslezském kraji.

„Při určování vítězů odborná porota posuzovala celkový architektonický výraz stavby a její zakomponování do okolí. Důležitá byla i kvalita stavebních prací, vhodné použití materiálů, originalita, společenské poslání stavby nebo vliv na životní prostředí“, uvedl předseda poroty Milan Balabán.

Hlavní cenou v kategorii Stavby občanské vybavenosti-novostavby, se může pochlubit společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o., se stavbou Nová Karolina Park za symbolický architektonický výraz, který podtrhuje vstup do komplexu budov a sleduje vstupní linii včetně oddychového využití vnitřního atria s odvětrávací šachtou, jakožto vazbou na historickou minulost Ostravy. V kategorii BYTOVÉ DOMY, se vítězem stala Rezidence Nová Karolina.

Přihlašovatelem a investorem stavby je společnost New Karolina Residential Development, s. r. o. Projektantem je společnost Hlaváček a Partner, s. r. o. a zhotovitelem je společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. První místo v kategorii RODINNÉ DOMY získal Rodinný dům Slavkov. Přihlašovatelé a projektanti stavby jsou Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Zelinka ze společnosti Atelier 38, s. r. o. Zhotovitelem stavby jsou společnosti SSO – Slezské stavby, Opava s. r. o. a IPOS Opava s. r. o. Investorem stavby jsou manželé Kravalovi. Vítězem v kategorii dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb se stal Most na silnici I/67 Skřečoň-Bohumín. Přihlašovatelem a zhotovitelem stavby je společnost Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. Projektantem je společnost Stráský, Hustý a partneři s. r. o. a investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Nejvyšší ocenění cenu GRAND PRIX získala Multifunkční aula Gong, společnosti VÍTKOVICE a. s. Projektantem stavby je Ing. arch. Josef Pleskot, zhotovitelem společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. a investorem stavby je Dolní oblast VÍTKOVICE zájmové sdružení právnických osob. Gong získal rovněž i Hlavní cenu v kategorii Stavby občanské vybavenosti-rekonstrukce.

„Cena Grand Prix byla udělena Multifunkční aule Gong za naprosto unikátní a zdařilé oživení industriální, již téměř k zániku odsouzené zóny, která je technicky ojedinělá v celé Evropě. Lokalita, která snad jen zázrakem a nadšením osvícené skupiny mecenášů vykvetla k nevídané oživlé technické kráse. Multifunkční aula je skvělým architektonickým dílem, ale i mimořádně technicky dobře zvládnutým komplexem. Je do budoucna majákem a zázemím pro rozkvět celé dolní oblasti Vítkovic. Je oprávněným cílem uznání a obdivu, nejen celé odborné, ale i široké veřejnosti. Takový komplexní úspěch stavebního díla překračuje hranice Moravskoslezského kraje a velmi pravděpodobně i České Republiky,“ odůvodnil udělení ceny GRAND PRIX člen Igor Saktor.

Při konečném hodnocení byla udělena rovněž CENA ODBORNÉ POROTY, kterou získala stavba Výzkumné a inovační centrum moravskoslezského dřevařského klastru o. s. - Energeticky pasivní dům, za přínos a propojení s vědou a výzkumem. Porota udělila toto ocenění především za to, že si zde studenti mohou na vlastní zkušenosti ověřit stavebně fyzikální informace, které by jinak získávali jen z příruček. Přihlašovatelem a zhotovitelem stavby je společnost RD Rýmařov s. r. o. Dalším prestižním oceněním, CENOU HEJTMANA MSK, byla ohodnocena budova VŠB-TUO Fakulta elektrotechniky a informatiky. Na jejichž výstavbě se podíleli společnosti HOCHTIEF CZ a. s. a OHL ŽS. Speciální CENA LAICKÉ VEŘEJNOSTI byla udělena Obchodnímu a společenskému centru BREDA & WEINSTEIN. Držitel tohoto ocenění vzešel z internetového hlasování, kde obdržel nejvíce hlasů.

Opět byla udělena také CENA DĚKANA Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za nejlepší diplomovou práci. Toto ocenění získala Lenka Kolarčíková za diplomovou práci na téma: „Proměna území v Ostravě v centrální městskou strukturu.“ I v letošním ročníku si vyhlašovatelé připravili ocenění výrazné osobnosti, která se podílela na rozvoji Moravskoslezského kraje a oceněním OSOBNOST STAVEBNICTVÍ pro rok 2012 se může pyšnit Jindřich Cigánek, který byl zakladatelem Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a po dvě funkční období byl jejím prvním děkanem, a to v letech 1997 až 2003. Doposud je profesorem Fakulty stavební, odborným garantem doktorského studijního programu Hornické a podzemní stavitelství a zástupcem vedoucího katedry. Zabývá se problematikou a vývojem stavebních hmot, dříve také projektováním, výstavbou dolů a zahlazováním báňské činnosti.

frame-scrollup