Zpráva

O EKOLOGICKÉ KOTLE JE VELKÝ ZÁJEM, ŠEDESÁTIMILIONOVÁ DOTACE JE VYČERPÁNA

Příjem žádostí o dotaci v rámci 1. Společné výzvy Ministerstva životního prostředí ČR a Moravskoslezského kraje na podporu výměny kotlů v Moravskoslezském kraji dnes (23. 10. 2013) skončil. Alokovaná částka – 60 milionů korun – již byla vyčerpána. Všechny další žádosti doručené po tomto datu proto budou (v souladu s podmínkami dotačního programu) automaticky vyřazeny.

„Společný program na podporu výměny kotlů je velmi úspěšný, což dokazuje vyčerpání alokované částky, která pro tuto výzvu činila 60 milionů korun, již pět týdnů před termínem ukončení. Vynaložení finančních prostředků správným směrem dokazuje opětovně nebývale velký zájem občanů o ekologické topení. O dalším pokračování dotačního programu se rozhodne do konce roku. Zasadím se o to, aby pokračoval další výzvou,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík s tím, že žádost o dotaci na výměnu kotlů ve výši až 60 tisíc korun podalo v rámci této výzvy přes 1200 domácností.

Občané, kteří o dotaci požádali, dostanou do čtyř měsíců od podání žádosti vyrozumění, zda jim finance na nový kotel budou poskytnuty, či nikoliv. Úspěšní žadatelé pak mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a předložili kompletní doklady ke kontrole. Finance žadatelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Společná výzva ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje pro podávání žádostí o výměnu kotlů odstartovala 1. července 2013. Moravskoslezský kraj pro tuto výzvu uvolnil ze svého rozpočtu 30 milionů korun, stejnou částku poskytlo ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

„Podíl malých zdrojů na celkové bilanci prachu v kraji roste. Výměna jednoho kotle znamená úsporu emisí prachu v objemu až 100 kilogramů ročně,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Tvrdí, že investice do lokálních topenišť jsou ekonomicky výhodné, neboť každá vynaložená koruna je pětkrát efektivnější než u průmyslové investice a na zlepšení kvality ovzduší se projeví okamžitě.

1. Společná výzva odstartovala 1. února loňského roku. Hned první den podalo žádost o dotaci na nový kotel 562 zájemců, z nichž bylo podpořeno 333 žádostí. Tato výzva byla pokryta částkou 20 milionů korun, přičemž dotace na jeden kotel činila 60 tisíc korun. V současné době probíhá realizace výměny kotlů. K dnešnímu dni proplatil Moravskoslezský kraj a Státní fond životního prostředí 280 kotlů.

2. Společná výzva byla vyhlášena 16. června a ukončena 31. října loňského roku. Krajský úřad přijal zhruba 950 žádostí o dotaci, z nichž 83 bylo vyřazeno kvůli nesplněným podmínkám. Druhou výzvu podpořil kraj spolu s MŽP finanční částkou 40 milionů korun, přičemž dotace na jeden kotel činila 40 tisíc korun. V současné době probíhá administrace žádostí spolu s realizací projektu. V rámci 2. Společné výzvy Moravskoslezský kraj proplatil do této chvíle zájemcům cca 240 kotlů.

3. výzva byla vyhlášena 1. listopadu 2012 a ukončena 29. dubna 2013. Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 40 milionů korun, byla vyčerpána už dva měsíce před termínem jejího ukončení, který byl stanoven na 28. 6. 2013. O dotaci na výměnu kotlů ve výši 40 tisíc korun podalo žádost 1000 domácností. Moravskoslezský kraj v rámci této výzvy proplatil do současné doby cca 80 kotlů.

frame-scrollup