Zpráva

OSMÝ ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE JIŽ BĚŽÍ NAPLNO

Od začátku roku shromažďují organizátoři přihlášky do soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, která si klade za cíl seznámit laickou i odbornou veřejnost se současnou úrovní stavitelství a architektury v regionu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Obec architektů ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

Od prvního ročníku soutěže, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo v roce 2007, se může pyšnit hlavní cenou GRAND PRIX sedm společností, které pracují ve sféře stavebnictví a svou činnost realizují na území našeho kraje. Ohodnocené projekty byly mnohdy oceněny i v republikových kláních a úspěch loňského vítěze - Multifunkční auly Gong (projektantem stavby je Ing. arch. Josef Pleskot, zhotovitelem společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. a investorem stavby je Dolní oblast VÍTKOVICE zájmové sdružení právnických osob) překračuje hranice České republiky. Na veletrhu Expo Real v Mnichově byla aula zařazena mezi Top 10 staveb světa! Je potřeba zdůraznit, že 7. ročník soutěže představil projekty s nejvíce proinvestovanými prostředky za celou dobu konání soutěže. Namátkou připomeňme moderní budovu TIETO TOWERS, Obchodní a zábavní centrum FORUM NOVÁ KAROLINA, Multifunkční budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky a v neposlední řadě také Společenské a obchodní centrum BREDA&WEINSTEIN v Opavě. Organizátoři spolu s vyhlašovateli a porotou napjatě čekají, jaké stavby se objeví při letošním vyhlašování výsledků, které proběhne v polovině června.

Architekti, projektanti, investoři, majitelé objektů nebo stavební firmy mohou přihlášky zasílat do 15. března 2014 a zapsat tak do soutěže stavby dokončené a zkolaudované v Moravskoslezském kraji od počátku roku 2012 do konce roku 2013. Hodnotit se bude v pěti kategoriích: stavby občanské vybavenosti, bytové domy, rodinné domy, průmyslové stavby a dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby. Již se stalo pravidlem, že v případě vysoce obsazené kategorie Stavby občanské vybavenosti porota rozdělí tuto kategorii na dvě skupiny a to Rekonstrukce a Novostavby.

V rámci slavnostního vyhlašování výsledků se nehodnotí pouze stavební díla, ale udělovaná je i cena s názvem Osobnost stavebnictví MSK. Toto ocenění získá výrazná osobnost, která se nemalou měrou podílí na stavebním rozvoji Moravskoslezského kraje. V loňském roce si toto uznání odnesl prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc., který byl zakladatelem Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a po dvě funkční období byl jejím prvním děkanem, a to v letech 1997 až 2003.

Nejlepší stavby bude vybírat jedenáctičlenná porota, složená ze zástupců Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Obce architektů a představitelů kraje.

„Stavebnictví se nachází ve složité situaci a potřebuje pozitivní informace. Soutěž STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE může v tomto ohledu pomoci, protože i v této době se staví nádherné stavby …“, optimisticky podotkl zástupce vyhlašovatelů za SPS pan Pavel Ševčík.

Samotné hodnocení probíhá ve více blocích. V první řadě se porotci seznámí s přihlášenými projekty, posuzují dokumentaci včetně technických parametrů, použitých materiálů či nákladů na daný projekt. V druhé fázi porota navštěvuje stavby samotné za doprovodu delegovaného odborníka konkrétní stavby. Zde mají porotci mimo jiné možnost hodnotit i zakomponování díla do okolní krajiny.

Porota nominuje stavby do každé kategorie, přičemž se bude udělovat hlavní cena a čestná uznání. Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny GRAND PRIX.

Porota také může v jedné kategorii udělit dvě první ceny, popř. zvláštní cenu mající vliv na životní prostředí nebo cenu za technické řešení či urbanismus.

 

Zájemci o účast se podrobnosti o soutěži dozvědí na internetových stránkách www.stavbamsk.cz.

frame-scrollup