Zpráva

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Cílem výzvy je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V koncepčních projektech a tematických partnerstvích a sítích, které ve výzvě vzniknou, budou dále podpořeni pedagogičtí pracovníci v získávání kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání a kompetencí pro demokratickou kulturu.

Datum ukončení příjmu žádostí je nejpozději do 29. 9. 2017.

Více informací k této výzvě naleznete na webových stránkách MŠMT – strukturální fondy.

frame-scrollup