Zpráva

Vyšší odborné školy

Cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) v souladu s prioritou oblasti regionálního školství OP VVV: „zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.“

Inovace VOV se uskuteční prostřednictvím zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka, prostřednictvím tvorby otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů pro stanovené odborné oblasti, modernizace metod hodnocení studentů, inovací odborné praxe na VOV, rozvoje dalšího vzděláváníanalýzy role VOVnávrhu koncepce VOV ve školském systému České republiky.

Více informací k výzvě naleznete na webové stránce: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-1

frame-scrollup