Zpráva

Interreg VA Česká republika - Polsko

Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Olomouci a krajské úřady sídlící v programovém území.

Více informací naleznete na webové stránce: http://www.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu

frame-scrollup