Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Mezinárodní rating kraje udělený agenturou Moody's Investors Service na úrovni A1 s výhledem stabilním.

Rating je nezávislým hodnocením schopnosti a vůle subjektu plnit své budoucí závazky, což je důležité zejména pro hodnocení bonity klienta při získávání cizích zdrojů.

Udělený rating současně naplňuje povinnosti stanovené úvěrovou smlouvou, kterou má kraj uzavřenou s Evropskou investiční bankou.

Na základě pravidelného každoročního přehodnocení mezinárodního ratingu kraje, které proběhlo v dubnu letošního roku, byla agenturou dne 4. 5. 2020 vydána aktualizovaná analýza, ze které vyplývá, že si kraj udržel rating na úrovni A1 se stabilním výhledem.

Výsledné hodnocení pozitivně ovlivnil pokračující konzervativní styl řízení krajských financí, spočívající zejména v udržení nízké zadluženosti kraje, pokračujících dobrých provozních výsledcích a udržení vysokých hotovostních rezerv.

Mezinárodní ratingové hodnocení agenturou Moody's Investors Service je Moravskoslezskému kraji udělováno od roku 2005. Za tu dobu se postupně zlepšovalo od původního stupně A3 až po současný A1.

Moravskoslezský kraj tak má nejvyšší možné ratingové hodnocení při současně nastaveném modelu financování krajů v České republice.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.