Menu

Kurzy českého jazyka pro dospělé Ukrajince

Kurzy českého jazyka jsou určeny ukrajinským občanům, kterým byla v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině udělena v České republice dočasná ochrana/speciální vízum. Primární cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let, které mají zájem vstoupit na trh práce, nebo které již pracují. Cílem této aktivity je usnadnit jejich nástup do zaměstnání a přispět k rychlejší adaptaci a integraci do českého prostředí. Tyto kurzy realizují střední školy zřizované Moravskoslezským krajem, a to napříč celým regionem. Účast je bezplatná, aktivita je hrazena z finančních prostředků Moravskoslezského kraje.

Podrobnější informace k organizaci kurzů

Cílová skupina: občané Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana/speciální vízum; kurz je primárně určen pro osoby připravující se na vstup na trh práce či již pracující (tj. pro osoby starší 18 let)
Kapacita kurzu: min. 4 osoby, max. 15 osob (pokud není v níže uvedené tabulce uvedeno jinak) – účastníky je možné do kurzu přijímat průběžně, až do naplnění kapacity
Rozsah vzdělávání: 20 vyučovacích hodin (tj. 20 × 45 minut)
Cena kurzu: pro účastníky zcela zdarma

Přehled nabízených kurzů, přesný čas výuky a údaje o volných místech naleznete v následující tabulce:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.