Menu

Akce reprodukce majetku kraje a projekty spolufinancované z EU schválené v rozpočtu kraje 2022

Přehled akcí reprodukce majetku kraje ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 (v tis. Kč)
Název akce Celkové výdaje na akci Schválené výdaje v roce 2022
Rekonstrukce budovy krajského úřadu 125 216 17 710
Kapitálové výdaje – ICT – činnost krajského úřadu 11 360 11 360
Ostatní kapitálové výdaje – činnost krajského úřadu 7 430 7 430
Kapitálové výdaje – činnost zastupitelstva kraje 1 500 1 500
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM 145 506 38 000
Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje 202 048 19 507
Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku kraje 50 000 50 000
Výdaje související se sdílenými službami – investiční 1 500 1 500
Jednotný personální a mzdový systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje 70 000 30 000
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM 323 548 101 007
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 50 000 50 000
Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 4 000 4 000
Osazení a správa pachových ohradníků na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 3 626 900
Okružní křižovatka silnic III/46611 × III/4697, Ludgeřovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 9 000 9 000
Okružní křižovatka silnic č. III/4863 se silnicí č. III/04825, Příbor (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 6 000 6 000
Okružní křižovatka silnice č. III/04816 s místní komunikací ul. Gen. Hlaďo, Nový Jičín (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 7 000 7 000
Rekonstrukce mostů ev. č. 486-011, 012 Hukvaldy (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 92 000 40 000
Rekonstrukce mostu ev. č. 478-008 Polanka nad Odrou (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 41 000 41 000
Rekonstrukce mostu ev. č. 4804-2 Košatka (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 60 000 60 000
Silnice III/4721, úprava zárubních zdí, Bazaly pro MURAL ART (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 4 000 4 000
Oprava III/4682 Třinec, ul. Kaštanová (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 19 500 19 500
Polozátková zastávka ul. Gen. Fajtla Mošnov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 2 500 2 500
Účelová komunikace Hvězda – Ovčárna, stabilizace svahu, I. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 45 000 45 000
Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická 90 300 300
Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy 5 000 5 000
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 410 409 100 000
Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2 918 490 13 000
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje 11 284 8 954
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM 3 779 109 416 154
Dynamický systém rezervace parkovacích míst u budov KÚ MSK 1 609 161
Vysokorychlostní datová síť 50 911 14 314
 ODVĚTVÍ CHYTRÉHO REGIONU CELKEM 52 520 14 475
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – dovybavení 2 604 424
 ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM 2 604 424
Zámek Bruntál – revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 147 269 50 000
Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 52 560 40 400
Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 100 000 1 437
Stabilizace zdiva hradu Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 32 200 10 000
Zámek Nová Horka – revitalizace části objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 72 000 7 500
Revitalizace zámeckého parku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 6 000 5 000
Oprava havarijního stavu střechy Kotulovy dřevěnky (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 1 000 1 000
Vybudování ČOV Sovinec (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 10 700 10 000
Reprodukce movitého nehmotného majetku kraje v odvětví kultury 10 000 10 000
Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace (Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy) 6 996 1 309
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 438 725 136 646
Výstavba administrativní budovy (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 8 853 3 200
Venkovní úpravy ploch, ul. Rybářská (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace)  32 694 1 500
Výstavba parkoviště ul. Rybářská (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 2 260 2 000
Sanace budovy SO-01 (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) 1 500 500
Oprava střechy a fasády ul. Rybářská (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 26 900 1 500
Humanizace Domova Odry – půdní vestavba (Domov Odry, příspěvková organizace) 4 600 2 100
Demolice rodinného domu Karviná – Mizerov (Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Havířov) 1 764 1 500
Stavební úpravy Domova u Včelínu (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) 10 825 2 000
Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici (Domov NaNovo, příspěvková organizace, Studénka) 53 073 3 000
Rekonstrukce objektu Na Pomezí (Sírius, příspěvková organizace, Opava) 31 500 500
Využití nemovitostí na ul. Dr. Malého 15 v Ostravě (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 74 000 2 500
Novostavba Dětského centra (Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Havířov) 53 895 3 000
Domov se zvláštním režimem Ostrava-Poruba (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 61 150 3 450
Nákup budov a pozemků v Opavě (Sírius, příspěvková organizace, Opava) 13 500 2 850
Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 210 981 135 525
Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice 366 739 230 000
Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 2 000 2 000
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 956 234 397 125
Oprava izolačních vrstev střešního pláště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 28 900 15 000
Celková oprava střechy (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) 15 000 14 400
Instalace sálavého vytápění a obložení stěn tělocvičny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 2 400 2 000
Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 297 175 500
Sportovní areál na ul. Komenského, Opava (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 31 053 500
Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 76 861 10 000
Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) 42 500 2 500
Vybudování čističky odpadních vod (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) 1 500 1 150
Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 76 219 15 000
Vybavení rekonstruovaných objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 12 100 11 420
Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 180 324 113 428
Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 39 388 15 000
Rekonstrukce školního dvora (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 19 120 14 000
Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) 57 449 2 090
Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 25 887 25 000
Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 9 533 9 100
Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) 282 500 11 036
Přístavba tělocvičny (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 73 387 40 000
Rekonstrukce střechy a zateplení fasády (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 21 500 7 373
Rekonstrukce střechy budovy dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 25 240 2 000
Novostavba školních dílen (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) 47 127 2 000
Rozšíření dílen pro dřevoobory na ul. Janská (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) 37 127 2 000
Výstavba zemědělské haly při škole na ulici Frýdecká (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) 32 105 2 000
Rekonstrukce posklizňové linky a výstavba sila (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 26 200 1 200
Havarijní stav střech (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 21 042 14 700
Propojení budovy školy a jídelny a instalace výtahu (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 11 400 11 000
Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace) 31 300 16 300
Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 63 550 15 000
Revitalizace vstupní haly a chodby budovy A na ul. Příčná (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 450 2 300
Sanace štítové zdi, stropu pod půdou a střechy objektu školy (Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace) 4 000 3 650
Nová dešťová a splašková kanalizace – havarijní stav (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 3 800 3 650
Rozšíření a modernizace prostor školy (Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace) 22 720 22 000
Stavební úpravy kotelny (Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace) 5 891 5 800
Přístavba šaten (Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace) 7 390 5 200
Rekonstrukce školní kuchyně na výdejnu (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) 31 450 1 200
Výměna střešní krytiny (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) 20 700 15 300
Rekonstrukce střechy budovy na ul. Karla Pokorného (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace) 3 000 3 000
Oprava krovů a střešního pláště budov školního statku (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 48 100 12 000
Oprava rozvodů vody (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 5 000 5 000
Rekonstrukce sociálních zařízení a zavedení teplé vody do tříd (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) 5 018 5 018
Sanace základových a obvodových konstrukcí (Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace) 2 200 2 200
Rekonstrukce kotelny (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 3 120 2 500
Výměna oken a zateplení (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) 4 000 4 000
Rekonstrukce objektu (Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace) 25 700 600
Odstranění vlhkosti zdiva (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) 7 500 7 500
Rekonstrukce sociálních zařízení rodinných skupin (Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace) 3 600 2 900
Rekonstrukce kotelny (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) 1 100 1 100
Sanace zdiva Sadová 29 (Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace) 950 100
Rekonstrukce dešťové kanalizace (Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace) 650 650
Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 3 500 2 000
Modernizace vstupních prostor (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 1 085 1 000
Zřízení nového gastrocentra (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 62 331 1 600
Rekonstrukce střechy tělocvičny (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) 5 450 5 000
Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) 9 932 9 900
Komplexní rekonstrukce školní kuchyně (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 22 317 21 800
Oprava poškozeného a propadlého kanalizačního potrubí (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 1 500 1 500
Rekonstrukce sportovního hřiště (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 13 300 13 000
Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 130 000 13 000
Obnova movitého majetku škol a školských zařízení 10 000 10 000
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 2 055 641 560 165
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně – reinvestiční část nájemného a opravy 347 564 17 199
Nemocnice Havířov – ČOV (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) 25 152 22 900
Pavilon L – stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 188 400 134 182
Přístavba a nástavba rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 107 522 85 000
Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 597 798 22 627
Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 364 662 10 000
Oprava balkónů na budovách B a C (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 9 000 9 000
Oprava balkonu dětského oddělení – Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 1 500 1 500
Oprava balkonu oddělení klinické biochemie – Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 1 500 1 500
Rekonstrukce nákladního výtahu pro centrální sterilizaci (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 2 600 2 600
Rekonstrukce kanalizace – Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 53 500 3 500
Rekonstrukce boxu zemřelých – Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 2 500 2 500
Rekonstrukce střechy Český Těšín (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 2 661 2 540
Rekonstrukce elektrorozvodů výjezdového stanoviště Havířov (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 5 806 5 700
Rekonstrukce střechy výjezdového stanoviště Frýdek-Místek (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 2 549 2 480
Rekonstrukce střešního pláště výjezdového stanoviště Opava (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 5 501 5 350
Rekonstrukce střechy výjezdového stanoviště Bruntál (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 6 391 6 300
Rekonstrukce lůžkového oddělení rehabilitace (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 51 442 1 200
Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 61 945 31 000
Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7 (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 45 000 1 000
Město Albrechtice – rekonstrukce a modernizace pracovišť (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 2 703 2 600
Rekonstrukce vestibulu – Karviná (Rekonstrukce vestibulu – Karviná) 8 000 8 000
Rekonstrukce centrálních operačních sálů – Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 51 800 1 800
Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 14 800 14 800
Město Albrechtice – stavební úpravy budovy LDN (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 7 750 7 750
Systém potrubní pošty (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 8 756 8 500
Výměna kogeneračních jednotek (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 19 550 19 400
Budova J – klinika praktického lékařství (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 2 500 2 500
Úprava zpevněných ploch u pavilonu R (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 8 095 8 000
Magnetická rezonance (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 60 000 60 000
JIP pro dětské pacienty – výstavba objektu včetně zdravotní techniky (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) 50 691 50 304
Parkoviště před pavilonem A (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 3 034 3 000
Doplnění náhradního zdroje elektro – Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 8 909 8 700
Rekonstrukce stravovacího provozu – Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 102 595 2 500
Parkovací plochy (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 55 000 15 000
Rekonstrukce opěrné zdi na ČOV – Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 1 000 1 000
Potrubní pošta – 1. etapa (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 7 000 7 000
Pořízení zdravotnických přístrojů 40 000 40 000
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 2 335 175 628 932
CELKEM RMK (bez projektů spolufinancovaných z EU) 10 089 062 2 292 928
Přehled akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 (v tis. Kč)
Název akce/projektu Celkové výdaje na akci Schválené výdaje v roce 2022
Energetické úspory SSMSK – SM Rýmařov 15 701 15 643
Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek 166 000 135 263
Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská – III. etapa 130 129 130 000
Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek 71 601 8 935
Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá  82 000 31 800
Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice 71 567 40 500
Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské 40 000 39 871
Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra 89 067 58 000
Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí 69 000 68 800
Příprava staveb a přípravy vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 50 000 50 000
Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník 199 997 1 300
Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací 2 000 000 53 174
Revitalizace NKP Zámek Bruntál a nové expozice 77 000 5 000
Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí" 55 696 16 400
Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II 19 349 18 378
Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání 140 000 1 000
Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o. 38 999 24 595
Chráněné bydlení Okrajová 19 000 9 500
Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny 210 000 88 000
Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou 50 000 33 178
Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny 55 000 23 500
Energetické úspory v Dětském domově Úsměv 7 768 7 300
Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava – tělocvična 12 240 11 700
Energetické úspory v SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov 16 288 15 100
Energetické úspory v ZŠ Čkalovova 45 264 43 300
Energetické úspory v ZŠ speciální Slezská Ostrava 31 000 30 330
Energetické úspory v ZUŠ Klimkovice 17 876 17 250
Energetické úspory v ZUŠ L. Janáčka Havířov 30 656 29 800
Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba (tělocvična) 14 737 14 100
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnická Ostrava 63 062 62 070
Energeticky úsporná opatření – Mendelova SŠ 6 545 6 545
Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně 140 000 200
Celkem za projekty spolufinancované EU 4 035 541 1 090 532

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.