Menu

Kraj je vlastníkem nemovitého majetku v hodnotě přesahující 44 mld. Kč.

Tento majetek je užíván krajem či jeho příspěvkovými organizacemi pro činnosti v odvětvích krizového řízení, dopravy a silničního hospodářství, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury a odvětví školství, mládeže a sportu.

Předpokladem dobrého fungování uvedeného majetku je samozřejmě zajištění jeho nezbytné reprodukce, tedy dalších investic do majetku kraje.

Kraj v rámci své investiční činnosti realizuje jak nové stavby, tak technicky zhodnocuje svůj nemovitý majetek (provádí přístavby, nástavby, rekonstrukce a modernizace) a samozřejmě zajišťuje potřebné opravy majetku a jeho údržbu.

Činnosti kraje na úseku investic zahrnují především:

Kraj v posledních letech investuje velký objem finančních prostředků, čímž dochází k dalšímu zhodnocování majetku a zlepšení služeb veřejného sektoru. Většinový podíl na financování investic kraje v posledních letech tvoří prostředky evropských finančních zdrojů.

Vývoj nákladů na reprodukci majetku kraje v posledních letech je patrný z následujících grafů.

Kraj jako investor – graf
Kraj jako investor – graf IM

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.