koronaweb
Menu

Většina movitého a nemovitého majetku kraje je předána k hospodaření jeho příspěvkovým organizacím.

Moravskoslezský kraj je vlastníkem širokého spektra movitého a nemovitého majetku napříč celým jeho územím. Většina movitého a nemovitého majetku kraje je předána k hospodaření jeho příspěvkovým organizacím

Hodnota nemovitého majetku od vzniku kraje průběžně roste. Většina budov a pozemků je předána k hospodaření příspěvkovým organizacím, které na kraj přecházely postupně v letech 2001–2003. Na konci roku 2001 činil objem nemovitého majetku 13,5 mld. Kč a na konci roku 2003, kdy byl ukončen přechod příspěvkových organizací na kraj, pak 19,7 mld. Kč. V současné době se hodnota nemovitého majetku kraje pohybuje na úrovni 47,49 mld. Kč a na jejím nárůstu se odráží především realizované investice do rekonstrukcí a modernizací budov a silnic II. a III. tříd či do výstavby nových staveb a objektů, např. objekty integrovaných bezpečnostních a výjezdových center, sportovišť, chráněných bydlení, apod.

Hodnota nemovitého majetku kraje nesvěřeného příspěvkovým organizacím činí 4,93 mld. Kč. Hodnota majetku kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím je 42,56 mld. Kč, přičemž v jednotlivých odvětvích je hodnota majetku následující:

Struktura nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím dle jednotlivých odvětví:

Kraj jako vlastník
Struktura majetku dle jednotlivých odvětví

Pořizování movitého majetku (v hospodaření příspěvkové organizace) je plně v kompetenci příspěvkových organizací kraje. V současné době je kraj vlastníkem movitého majetku v hodnotě 10,35 mld. Kč. Nepotřebný movitý majetek je průběžně nabízen na webových stránkách Moravskoslezského kraje přednostně příspěvkovým organizacím kraje a následně veřejnosti. Hodnota movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím i nesvěřeného majetku činí 12,46 mld. Kč.

Správa majetku

Moravskoslezský kraj nastoupil cestu zefektivnění správy nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje formou aplikace nejnovějších poznatků Facility Managementu. Tento proces se rozhodl mj. podpořit i formou nákupu aplikace podporující Facility Management. Ke spolufinancování nákupu aplikace byly využity prostředky Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně projekt E-Government Moravskoslezského kraje (II.–VI. část výzvy), reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07383k, prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Nově zavedený systém správy majetku je využíván v následujících oblastech:
Okruh zjišťovaných informací Využití facility managementu v podmínkách kraje
Osobní automobily vyhodnocení stavu vozového parku
centrální nákup vozidel
Energie přehled dodavatelů energií (možnost rozdělení dle dodávaných komodit)
porovnání skutečných spotřeb s fakturačními, doplnění ročního období účetních odečtů, analýza možných úspor
podklad pro vyhodnocování (monitoring) spotřeb a cen všech energií, návrhy úspor a s tím související snižování provozních nákladů
Pojištění nastavení pojistné smlouvy, ukazatel stavu nemovitého majetku (často se opakující pojistné události)
Reprodukce majetku kontrola finančních plánů, hospodaření organizace, plánování reprodukce majetku (Bílá kniha nemovitého majetku)
Evidence smluv daň z nemovitostí
vyhodnocení nájmů, porovnání nájemného v lokalitě, podklady pro znalecké posudky
Majetkoprávní operace informace nutné pro majetkoprávní operace, daně z nabytí nemovitostí, DPH, zveřejňování smluv, účetnictví

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.