Menu

Dobré sousedské vztahy se vyplácí. S Opolským vojvodstvím si sáhneme na evropské peníze

V úterý 7. února 2023 proběhlo v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jednání s panem Szymonem Ogłazou, členem rady Opolského vojvodství zodpovědným za oblast dopravy, a jeho doprovodem. Spolu se zástupci kraje, náměstky Radkem Podstawkou a Janem Krkoškou, řešil především téma Společné silniční projekty v rámci programu INTERREG Česko – Polsko 2021–2027.

Společné jednání se zástupci Opolského vojvodství

Na jednání bylo konstatováno, že společné silniční projekty v rámci programu INTERREG Česko – Polsko 2021 – 2027 úspěšně pokračují. Projekt Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno – Branice“ je před odevzdáním záměru do výzvy č. 11_22_002_Mosty, další projekty jako např. Silnice III/4593 Úvalno – Branice, km 7,194 – 8,239 s vazbou na hraniční přechod PL – Niekazanice“, Silnice III/01129 Opava – Pilszcz jsou průběžně připravovány.

Dalším tématem, které nastolila česká strana, byl technický stav peážní tratě přes Głuchołazy a možnosti její opravy. Opolské vojvodství podpoří naše úsilí při jednání s polskými drahami, kterým trať patří, o její opravu.

Szymon Ogłaza se dále zajímal o organizaci veřejné dopravy a přechod na bezemisní dopravu, a proto ho náměstek hejtmana Jan Krkoška seznámil se záměry kraje na vybudování výrobny a čerpací stanice vodíku v Krnově pro vodíkové lokomotivy a s plánovaným přechodem na vodíkové autobusy v Havířově.

Závěrem jednání se v zájmu zkvalitňování a rozšiřování přeshraniční dopravy obě strany shodly na pořádání dalších pracovních setkání.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.