Menu

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

ESÚS je evropský právní nástroj, který umožňuje regionálním a místním orgánům z různých členských států zakládat kooperační uskupení s právní subjektivitou. Cílem je usnadňovat a podporovat přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráci. Na rozdíl od struktur, v jejichž rámci se tato spolupráce odehrávala do roku 2007, mají ESÚS právní subjektivitu. Mohou proto nakupovat a prodávat majetek a zaměstnávat zaměstnance. Členy seskupení mohou být členské státy, regiony či obce, sdružení nebo jiné veřejnoprávní subjekty. Umožňuje tedy vznik seskupení regionálních a místních orgánů z různých členských států, aniž by předtím bylo třeba podepsat mezinárodní dohodu a ratifikovat ji národními parlamenty. Členské státy však musí dát svůj souhlas s účastí členů ze svého území. Rozhodným právem pro výklad a uplatňování úmluvy je právo členského státu, v němž má dané ESÚS sídlo.

TRITIA

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA zahrnuje území Slezského vojvodství (Polská republika), Moravskoslezského kraje (Česká republika) a Žilinského samosprávného kraje (Slovenská republika).

Představuje tedy území o ploše přibližně 24 566,09 km² s téměř 6,5 miliony obyvatel. Spolupracující regiony spojují společné historické a kulturně-jazykové tradice.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.