Menu

Hejtman kraje přijal německého vyslance

Ve čtvrtek 19. 5. 2022 navštívil Ostravu německý vyslanec v Praze, Dr. Hans-Peter Hinrichsen, jenž je zástupcem velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice. Hlavním cílem jeho návštěvy byla konference germanistů pořádaná na Ostravské univerzitě, na níž přislíbil podporu výuky německého jazyka. Právě výuka německého jazyka byla mimo jiné jedním z témat rozhovoru s hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, který přijal Dr. Hinrichsena na jeho žádost.

Hejtman kraje přijal německého vyslance

Hejtman kraje objasnil panu vyslanci svůj postoj ke zrušení povinné výuky druhého cizího jazyka na českých školách, kde v pozici takzvaného druhého jazyka je u mnoha českých žáků a studentů velmi často právě němčina. Vysvětlil, že podle jeho názoru je v dnešní době nutné, aby všichni žáci zvládli na dobré úrovní angličtinu, která se prosadila jako celosvětový dorozumívací jazyk číslo jedna, a až pak je možné uvažovat podle individuálních schopností a preferencí o výuce dalšího jazyka. Zdůraznil však, že vzhledem k těsnému propojení obou ekonomik našich zemí plně chápe význam němčiny, a vyjádřil podporu její výuce.

Těžiště rozhovoru však spočívalo ve výměně informací o možnostech spolupráce v transformaci našeho regionu, zejména vysokých škol. Zvláštní pozornost pak oba představitelé věnovali využití vodíku v energetice a dopravě, kde chce být náš kraj jedním z evropských lídrů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.