Menu

Se Slezským vojvodstvím toho máme mnoho společného

Ve středu 9. června navštívil hejtman kraje Ivo Vondrák maršálka Slezského vojvodství Jakuba Chelstovského. Přijal totiž jeho pozvání k reciproční návštěvě regionu, se kterým Moravskoslezský kraj spojuje nejen společná hranice, ale také dlouhodobá spolupráce.

Podpis dohody se Slezským vojvodstvím

U příležitosti návštěvy byla v Katovicích podepsána aktualizovaná Dohoda o spolupráci a rozvoji přátelských vztahů mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím. Inovace, investice a rozvoj, energetika, doprava, čistá mobilita a cestovní ruch patří mezi hlavní pilíře dohodou zastřešené spolupráce.

Hejtman Vondrák a maršálek Chelstowski

Hejtmana do Slezského vojvodství doprovodili představitelé specializovaných agentur, aby se potkali se svými polskými protějšky a našli takové společné oblasti pro spolupráci, které ideálně vyústí v konkrétní projekty. Strategickým rámcem pro společný postup obou regionů je Fond pro spravedlivou transformaci, který umožní čerpání finančních prostředků oběma transformujícím se regionům. Fond je nástrojem Uhelné platformy, kterou vytvořila Evropská komise s cílem pomoci uhelným regionům v přechodu směrem k čistému hospodářství související s útlumem těžby uhlí, snižování emisí atd.

Hejtman s maršálkem při návštěvě Zóny kultury v Katovicích

Dynamicky se rozvíjející Slezské vojvodství obdobně jako náš kraj citlivě pracuje na revitalizací území zasaženým důlní činností. Návštěva Zóny kultury v Katovicích byla konkrétní ukázkou scelení a rozvoje rozsáhlého v minulosti nevyužívaného území (brownfieldu) nacházejícího se ve vnitřní části města. Revitalizované území dnes slouží obyvatelům regionu jako místo pro vzdělávání, kulturní, sportovní a další volnočasové vyžití.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.