Menu

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin

Dotační program pro rok 2024

Dotační program pro rok 2023

Účelem realizace vyhlášeného dotačního programu je podpořit činnosti zaměřené na udržení aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje, jako součást plnění povinnosti podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů zaměřených na:

Prioritami Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020 jsou zejména:

Kontakt

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.