koronaweb
Menu

Poskytujete nebo chcete poskytnout ubytování uprchlíkům z Ukrajiny? Poradíme vám, jak na to

Kraj hledá další možnosti ubytování pro ukrajinské občany

Podle usnesení Vlády ČR by měl Moravskoslezský kraj navýšit ubytovací kapacity pro lidi prchající před válkou na zhruba 15 a půl tisíce lůžek. Proto hejtman kraje Ivo Vondrák vyzývá starosty obcí, aby hledali další možnosti, kam by se Ukrajinci mohli uchýlit. Apel je směřován i na jednotlivce a rodiny. Střechu nad hlavou mohou uprchlíkům nabídnout prostřednictvím e‑mailu UbytovaniUkrajina@msk.cz.

Jak funguje systém příspěvků pro poskytovatele ubytování?

Fyzické osoby

Ubytování v obydlí fyzické osoby se dle usnesení vlády nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování, tento druh ubytování je řešen prostřednictvím pracovních úřadů. Příspěvek na solidární domácnost se poskytuje fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou na dobu alespoň 16 dnů a nocí.

O příspěvek se žádá přes aplikaci ministerstva práce a sociálních věcíSolidární příspěvek je 3.000 Kč na osobu ubytovanou v daném měsíci déle než 16 po sobě jdoucích dnů. Maximální příspěvek pro jednu domácnost je 12.000 Kč, tedy za 4 a více ubytovaných osob (včetně dětí). O příspěvek můžete zažádat o měsíc zpětně, tedy v dubnu za březen.

Provozovatelé ubytovacích zařízení

Provozovatelé, kteří nabídnou nouzové ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, dostanou finanční příspěvek. Musí k tomu doložit evidenci každého ubytovaného a mít řádně uzavřenou smlouvu s příslušnou obcí s rozšířenou působností.

Chtějí-li provozovatelé ubytovacích zařízení poskytnout ubytovací prostory pro ukrajinské občany a dosud nejsou zaregistrováni v databázi HUMPO, musí se nejprve zaevidovat, což je možné provést vyplněním online formuláře. Až potom bude uzavřena smlouva s provozovatelem ubytovacího zařízení, na jejímž základě mohou čerpat kompenzace. Smlouvu s ubytovatelem bude uzavírat příslušná obec s rozšířenou působností.

Pro čerpání finanční kompenzace a následné vyúčtování je nutné vést evidenci ubytovaných osob (a to rovněž v sytému HUMPO, do něhož vám budou krajem následně zaslány přístupové údaje) a tyto údaje pak uvádět i do vyúčtování, které bude podkladem pro vyplacení kompenzace.

Usnesení vlády počítá s těmito typy ubytování a finanční pomoci:

Výše kompenzačního příspěvku je stanovena usnesením vlády:

V případě bytů ve vlastnictví právnických osob (včetně obcí) je výše kompenzačního příspěvku omezena na 3000 Kč na osobu a měsíc a maximálně 4 osoby v jednom bytě.

Dotazy k poskytování ubytování

Případné dotazy vztahující se k poskytování ubytování může ubytovatel směřovat na krajský e-mail: UbytovaniUkrajina@msk.cz, nebo na telefonní číslo krajského dispečinku: 800 720 210.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.