Menu

Komise pro strategický rozvoj kraje

předseda:

členové:

Úkoly komise pro strategický rozvoj kraje

  1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se oblasti strategického rozvoje, a to v souladu s vizí a Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027, včetně jeho aktualizací a v návaznosti na další dokumenty, které podporují strategický rozvoj kraje.
  2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu přípravy a realizace strategických programů a projektů týkajících se strategického rozvoje a image kraje, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
  3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem na podporu přípravy a realizace strategických programů a projektů týkajících se strategického rozvoje a image kraje a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy radě.
  4. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Komise pro strategický rozvoj kraje byla zřízena a předseda a členové jmenováni usnesením rady kraje č. 1/4 ze dne 5. 11. 2020.

Změny ve složení komise projednány usnesením

Úkoly komise byly schváleny usnesením č. 3/86 ze dne 30. 11. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.