Menu

Komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání

předseda:

členové:

Úkoly komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání

  1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se oblasti výzkumu, vývoje, inovačního podnikání a vysokých škol, a to v souladu s Regionální inovační strategií, včetně jejích aktualizací.
  2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti výzkumu, vývoje, inovačního podnikání a vysokých škol, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
  3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti výzkumu, vývoje, inovačního podnikání a vysokých škol a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy radě.
  4. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání byla zřízena a předseda a členové jmenováni usnesením rady kraje č. 1/4 ze dne 5. 11. 2020. Změna ve složení komise proběhla usnesením rady kraje č. 38/2666 ze dne 28. 2. 2022, č. 58/4336 ze dne 12. 12. 2022, č. 59/4350 ze dne 19. 12. 2022, č. 72/5364 ze dne 26. 6. 2023 a č. 76/5669 ze dne 21. 8. 2023.
Úkoly komise byly schváleny usnesením č. 3/86 ze dne 30. 11. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.