koronaweb
Menu

Složení rady kraje

Zastupitelstvo kraje na svém 1. (ustavujícím) zasedání konaném dne 5. listopadu 2020 zvolilo hejtmana kraje, osm náměstků hejtmana kraje a další členy rady kraje. Stanovilo, že počet členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce je 11, a to hejtman kraje, osm náměstků hejtmana kraje a dva uvolnění členové rady kraje. Zastupitelstvo kraje dále svěřilo hejtmanovi kraje, náměstkům hejtmana kraje a uvolněným členům rady kraje úkoly na úsecích:


Hejtman kraje

Ivo Vondrák

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (ANO 2011)

e-mail: hejtman@msk.cz
tel.: 595 622 173

Asistentky hejtmana kraje:
Bc. Renáta Láryšová: renata.larysova@msk.cz
tel.: 595 622 173
Svatava Beťáková: svatava.betakova@msk.cz
tel.: 595 622 174


1. náměstek hejtmana kraje

Jakub Unucka

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA (ODS a TOP 09)

e-mail: jakub.unucka@msk.cz
tel.: 595 622 229

Asistentka 1. náměstka hejtmana kraje:
Bc. Veronika Újezdská: veronika.ujezdska@msk.cz
tel.: 595 622 229


Náměstek hejtmana kraje

Lukáš Curylo

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo (KDU-ČSL)

e-mail: lukas.curylo@msk.cz
tel.: 595 622 217

Asistentka náměstka hejtmana kraje:
Alexandra Kotrlová: alexandra.kotrlova@msk.cz
tel.: 595 622 217


Náměstek hejtmana kraje

Radek Podstawka

Ing. Radek Podstawka (ANO 2011)

e-mail: radek.podstawka@msk.cz
tel.: 595 622 804

Asistentka náměstka hejtmana kraje:
Julie Kolková: julie.kolkova@msk.cz
tel.: 595 622 804


Náměstek hejtmana kraje

Martin Gebauer

MUDr. Martin Gebauer, MHA (ANO 2011)

e-mail: martin.gebauer@msk.cz
tel.: 595 622 612

Asistentka náměstka hejtmana kraje:
Lenka Brzyszkowská: lenka.brzyszkowska@msk.cz
tel.: 595 622 612


Náměstek hejtmana kraje

Jan Krkoška

Jan Krkoška, MBA (ANO 2011)

e-mail: jan.krkoska@msk.cz
tel.: 595 622 610

Asistentka náměstka hejtmana kraje:
Pavlína Němčíková: pavlina.nemcikova@msk.cz
tel.: 595 622 610


Náměstek hejtmana kraje

Jaroslav Kania

Ing. Jaroslav Kania (ANO 2011)

e-mail: jaroslav.kania@msk.cz
tel.: 595 622 245

Asistentka náměstka hejtmana kraje:
Veronika Kociánová: veronika.kocianova@msk.cz
tel.: 595 622 245

Náměstek hejtmana kraje

Jiří Navrátil

Bc. Jiří Navrátil, MBA (KDU-ČSL)

e-mail: jiri.navratil@msk.cz
tel.: 595 622 176

Asistentka náměstka hejtmana kraje:
Lada Kostelníková, DiS.: lada.kostelnikova@msk.cz
tel.: 595 622 176


Náměstek hejtmana kraje

Stanislav Folwarczny

Mgr. Stanislav Folwarczny (ODS a TOP 09)

e-mail: stanislav.folwarczny@msk.cz
tel.: 595 622 172

Asistentka náměstka hejtmana kraje:
Jana Mikesková: jana.mikeskova@msk.cz
tel.: 595 622 172


Členka rady kraje

Zdenka Němečková Crkvenjaš

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA (ODS a TOP 09)

e-mail: zdenka.crkvenjas@msk.cz

Asistentka radní kraje:
Kateřina Mikšovičová: katerina.miksovicova@msk.cz
tel.: 595 622 810


Člen rady kraje

Petr Kajnar

Ing. Petr Kajnar (ČSSD)

e-mail: petr.kajnar@msk.cz
tel.: 595 622 619

Asistentka radního kraje:
Bc. Eva Vláčilová: eva.vlacilova@msk.cz
tel.: 595 622 619

This page is also available in English / Tato stránka je k dispozici také v angličtině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.