Menu

Složení rady kraje

Zastupitelstvo kraje na svém 1. (ustavujícím) zasedání konaném dne 5. listopadu 2020 zvolilo hejtmana kraje, osm náměstků hejtmana kraje a další členy rady kraje. Stanovilo, že počet členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce je 11, a to hejtman kraje, osm náměstků hejtmana kraje a dva uvolnění členové rady kraje. Zastupitelstvo kraje dále svěřilo hejtmanovi kraje, náměstkům hejtmana kraje a uvolněným členům rady kraje úkoly na úsecích


Hejtman kraje

Ing. Josef Bělica

Ing. Josef Bělica, MBA (ANO 2011)

e‑mail hejtman@msk.cz
tel. 595 622 173

Asistentka hejtmana kraje
Bc. Renáta Láryšová renata.larysova@msk.cz
tel. 595 622 173


1. náměstek hejtmana kraje

Jakub Unucka

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA (ODS a TOP 09)

e‑mail jakub.unucka@msk.cz
tel. 595 622 229

Asistentka 1. náměstka hejtmana kraje
Bc. Veronika Újezdská veronika.ujezdska@msk.cz
tel. 595 622 229


Náměstek hejtmana kraje

Lukáš Curylo

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo (KDU-ČSL)

e‑mail lukas.curylo@msk.cz
tel. 595 622 217

Asistentka náměstka hejtmana kraje
Svatava Beťáková svatava.betakova@msk.cz
tel. 595 622 217


Náměstek hejtmana kraje

Radek Podstawka

Ing. Radek Podstawka (ANO 2011)

e‑mail radek.podstawka@msk.cz
tel. 595 622 804

Asistentka náměstka hejtmana kraje
Julie Kolková julie.kolkova@msk.cz
tel. 595 622 804


Náměstek hejtmana kraje

Martin Gebauer

MUDr. Martin Gebauer, MHA, LL.M. (ANO 2011)

e‑mail martin.gebauer@msk.cz
tel. 595 622 612

Asistentka náměstka hejtmana kraje
Martina Rutarová martina.rutarova@msk.cz
tel. 595 622 612


Náměstkyně hejtmana kraje

Šárka Šimoňáková

Ing. Šárka Šimoňáková (ANO 2011)

e‑mail sarka.simonakova@msk.cz
tel. 595 622 610

Asistentka náměstkyně hejtmana kraje
Eva Bednaříková eva.bednarikova@msk.cz
tel. 595 622 610


Náměstek hejtmana kraje

Jaroslav Kania

Ing. Jaroslav Kania (ANO 2011)

e‑mail jaroslav.kania@msk.cz
tel. 595 622 245

Asistentka náměstka hejtmana kraje
Milada Černohlávková milada.cernohlavkova@msk.cz
tel. 595 622 245

Náměstek hejtmana kraje

Jiří Navrátil

Bc. Jiří Navrátil, MBA (KDU-ČSL)

e‑mail jiri.navratil@msk.cz
tel. 595 622 176

Asistentka náměstka hejtmana kraje
Lada Kostelníková, DiS. lada.kostelnikova@msk.cz
tel. 595 622 176


Náměstek hejtmana kraje

Stanislav Folwarczny

Mgr. Stanislav Folwarczny (ODS a TOP 09)

e‑mail stanislav.folwarczny@msk.cz
tel. 595 622 172

Asistentka náměstka hejtmana kraje
Jana Mikesková jana.mikeskova@msk.cz
tel. 595 622 172


Členka rady kraje

Zdenka Němečková Crkvenjaš

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA (ODS a TOP 09)

e‑mail zdenka.crkvenjas@msk.cz

Asistentka radní kraje
Lada Kostelníková, DiS. lada.kostelnikova@msk.cz
tel. 595 622 176


Člen rady kraje

Petr Kajnar

Ing. Petr Kajnar (ČSSD)

e‑mail petr.kajnar@msk.cz
tel. 595 622 619

Asistentka radního kraje
Bc. Eva Vláčilová eva.vlacilova@msk.cz
tel. 595 622 619

This page is also available in English / Tato stránka je k dispozici také v angličtině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.