Menu

Uzavírání dohod o zajištění ubytování a změna ubytovacího zařízení

Objekty určené k trvalému bydlení budou vyřazeny z evidence HUMPO

Dle novely Lex Ukrajina budou objekty, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení, a objekty zkolaudované jako byty k 1. červenci 2023 vyřazeny z evidence HUMPO (evidence nouzového ubytování). Tyto objekty nebudou nadále sloužit k nouzovému ubytování.

Z toho důvodu je již nyní pozastaveno uzavírání nových smluv o zajištění ubytování s provozovateli objektů, které nesplňují podmínky nouzového ubytování od 1. července 2023. Momentální stav migrace z Ukrajiny a množství celkové kapacity nouzového ubytování v Moravskoslezském kraji nás nenutí k uzavírání dohod o zajištění ubytování s každým novým žadatelem.

Provozovatelům výše zmíněných objektů, kteří chtějí po 1. červenci 2023 poskytovat ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, doporučujeme:

Změny v přeubytovávání Ukrajinských uprchlíků

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Ostravě (KACPU) bude osoby, které jsou ubytovány u poskytovatele nouzového ubytování, přeubytovávat pouze z vážných důvodů na straně ubytovatele. Takovým důvodem může být např. odstoupení od smlouvy o zajištění ubytování. O uznatelnosti důvodu rozhoduje vždy KACPU.

Dovolujeme si podotknout, že žádost o změnu ubytovacího zařízení musí Ukrajinec podat na KACPU osobně. Věc není možné řešit přes prostředníky.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.